MIL » Arkisto

Uutiset

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Valtion kiinteistöstrategiaa päivittämään asetettu työryhmä ehdottaa valtion kiinteistövarallisuuden luokittelua omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan eli strategisiin omistuksiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Työryhmä ehdottaa myös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnan keskittämistä edelleen.
Valtioneuvosto

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkkinoilla kaupankäynnin odotetaan vilkastuvan vuoden 2010 aikana. Vuokramarkkinoilla on kuitenkin yhä haasteita, toimistojen vajaakäyttöaste kasvaa vielä jonkin verran ja markkinoiden eriytyminen jatkuu. Rakennusmarkkinoilla asuntorakentaminen vilkastuu kuluvan vuoden aikana, mutta toimitilarakentamisen nousua saadaan yhä odottaa. Vuokra-asuntotuotannon pelätään vähentyvän, kun valtion elvytystoimenpiteet vuodenvaihteessa päättyvät ja vapaarahoitteinen asuntotuotanto samanaikaisesti kasvaa. Toimitilahankkeet painottuvat julkiselle sektorille. Inframarkkinoilla suhdannetilanne heikkenee.
RAKLI

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Maanmittauslaitos julkisti kiinteistöjen kauppahintatilaston vuoden 2009 kaupoista. Tilastosta ilmenee, että viime vuonna kiinteistökauppojen määrä Suomessa on laskenut 10 prosenttia. Omakotitalojen hinnat ovat nousussa ja lomamökit ovat pitäneet arvonsa.
Talouden taantuma näkyy edelleen kiinteistökaupan volyymissa. Vuonna 2009 tehtiin 61 150 kiinteistön kauppaa, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Maanmittauslaitos ja Metsäntutkimuslaitos ovat kehittäneet metsän hinnan arviointiin uuden markkinahintaan perustuvan tuottoarvomenetelmän perinteisen summa-arvomenetelmän rinnalle. Sen uskotaan antavan tarkemman kuvan tulevasta metsän hinnasta.
Maanmittauslaitos päivittää tänä vuonna myös metsän kauppahintatutkimuksen, sillä aiempi kauppahintatutkimus vuodelta 1995 on jo vanhentunut.

Lue »

Uutiset »

22.1.2010 | Teemu Kärkäs

Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni kuitenkin vajaan viidenneksen vuotta aiemmasta.

Lue »

Uutiset »

11.1.2010 | Teemu Kärkäs

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta ja Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet 31.12.2009 esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta.

Lue »

Uutiset »

7.12.2009 | Teemu Kärkäs

Kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat kaksijakoiset ja monin osin epävarmat. Vuokramarkkinoilla tilanne heikkenee vuokrien laskiessa ja vajaakäytön kasvaessa. Kiinteistösijoitusmarkkinoilla pahin taantuma vaikuttaisi puolestaan vähitellen olevan takana. Tuottovaatimusten nousu on pysähtymässä ainakin parhailla osamarkkinoilla ja kiinteistökaupan uskotaan vähitellen vilkastuvan. (www.kti.fi)

Lue »

Uutiset »

7.12.2009 | Leo Olkkonen

Maanmittauslaitos on voittanut Suomen Laatupalkintokilpailun Julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjan. Kilpailussa Maanmittauslaitoksen tapa toimia arvioitiin kaikkein parhaimmaksi. Tasavallan presidentti Tarja Halosen ojentaman palkinnon ottivat vastaan 12.11.2009 pääjohtaja Jarmo Ratia ja maanmittausneuvos Risto Nuuros.
Palkinto annettiin johdonmukaisesta työstä organisaation kehittämisen eteen. Kunnia arvostetun palkinnon voitosta kuuluu koko Maanmittauslaitoksen henkilöstölle, joka on yhdessä tehnyt hyvää ja laadukasta työtä.

Lue »

Uutiset »

7.12.2009 | Leo Olkkonen

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut voimassa vuoden 1996 alusta. Vuorotteluvapaakokeilusta annettu laki (1663/1995) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se oli voimassa vuoden 2002 loppuun. Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) säädettiin kokeilulain tilalle siten, että se oli ensin voimassa 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen vuoden 2007 loppuun. Lain voimassaoloa jatkettiin lailla 1127/2007 vuoden 2009 loppuun. Koska kokemukset vuorotteluvapaajärjestelmästä ovat olleet hyviä, on hallitus päättänyt vakinaistaa järjestelmän esityksellään vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta (HE 130/2009).
Tähän mennessä noin 150000 suomalaista on käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta jäädä pois töistä korkeintaan vuodeksi. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia työttömyyskorvauksesta, tai 85 prosenttia, …

Lue »

Uutiset »

7.12.2009 | Leo Olkkonen

Netissä oleva Helsingin palvelukartta selviytyi finalistien joukkoon European eGovernment Awards 2009 -kilpailussa, sarjassa eGovernment empowering citizens. Euroopan komissio nimesi 259 hakijan joukosta yhteensä 52 finalistia. Helsingin kanssa samassa kilpailusarjassa oli 18 kilpailijaa. Helsingin palvelukartta löytyy osoitteesta: www.hel.fi/palvelukartta. Kilpailun voiton vei Tanskan Genvej. Voittajan sivustoon voi käydä tutustumassa osoitteessa www.gentofte.dk/Genvej.

Lue »