MIL » Jäsenyys

Jäsenyys

Maanmittausninsinöörien Liiton jäseneksi voi tällä hetkellä liittyä kätevimmin täällä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@milry.fi.

Jäsenetuihin kuuluvat kaikilla jäsenillä mm. Maankäyttö ja liiton tiedotuslehti MILA.

JÄSENMAKSUT

 • Varsinainen jäsen, yhdessä erässä maksettuna 65 €
  • Vuonna 2023 varsinaiseksi jäseneksi liittyvältä 50 € vuodelta 2023, jonka jälkeen normaali jäsenmaksu 65 € / 70 €
 • Varsinainen jäsen, kahdessa erässä maksettuna 70 €
 • Eläkeläisjäsen 40 €
 • Kunniajäsen 0 €
 • Nuori jäsen, enintään 6 vuotta opiskellut 0 €
 • Nuori jäsen, yli 6 vuotta opiskellut 40 €
 • Vastavalmistunut jäsen, 2 ensimmäistä vuotta valmistumisen jälkeen 40 €
 • Alennettu jäsenmaksu 40 €
  • Alennettu jäsenmaksu voidaan hakemuksesta myöntää vuodeksi kerrallaan henkilöjäsenelle, joka opintojen, sairauden, äitiys- tai vanhempainloman, hoitovapaan, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia ei ole ansiotyössä tai joka asuu samassa taloudessa toisen jäsenen kanssa
 • Työtön jäsen 15 €
 • Yhteisöjäsen 300 €
Päivitetty 18.1.2023 / MIL Ylläpito