MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan Työpaikat

Avoimia työpaikkoja »

27.9.2016 | Paavo Häikiö

Skärgårdsstaden Pargas lediganslår tjänsten som stadsgeodet vid stadens miljöavdelning.
Stadsgeodeten är chef för mätningsenheten, ansvarar för stadens markpolitik och för de lagstadgade uppgifter som ankommer på kommunens fastighetsingenjör.

Lue »

Avoimia työpaikkoja »

8.9.2016 | Paavo Häikiö

Kangasalan kunta jatkaa hakuaikaa 25.9.2016 klo 24.00 saakka.
GEODEETIN VAKITUINEN VIRKA
Geodeetti toimii teknisessä keskuksessa. Hän vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta,
etenkin maan hankinnasta, maankäyttösopimuksista ja muista mahdollisista kiinteis-
tösopimuksista.

Lue »

Avoimia työpaikkoja »

8.9.2016 | Paavo Häikiö

Kiinteistöinsinöörin viran hakuaikaa on jatkettu 30.9.2016 saakka
Kokkolan kaupunki ilmoittaa haettavaksi Maa- ja vesialueiden hallintapalveluiden vastuualueella
 
KIINTEISTÖINSINÖÖRIN VIRAN
 
Kiinteistöinsinööri on kaupunkimittaus -palveluyksikön vastaava viranhaltija, joka vastaa kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä. Kiinteistöinsinööri toimii kaupungin kiinteistörekisterin pitäjänä ja hoitaa kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain mukaiset kiinteistöinsinöörin tehtävät. Kiinteistöinsinööri toimii kaupungingeodeetin alaisuudessa ja vastaa edellä olevan lisäksi tonttijakojen laadinnasta, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta, osoitenumeroinnista sekä hyväksyy kaavoituksen pohjakartan. Kiinteistöinsinööri on lisäksi kaupungingeodeetin sijainen ja kaupunkimittaus-palveluyksikön esimies.
Kiinteistöinsinöörin erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksessa (entinen Teknillisen korkeakoulun maanmittausosasto) suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto.
Viran menestyksellinen …

Lue »