MIL » Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

Suomen maanmittausinsinöörien liiton jäsenten eettiset sekä jatkuvan ammatillisen kouluttautumisen säännöt

hyväksytty MIL:n syyskokouksessa 20.11.1997

Maanmittausinsinööri MIL, on mittaus-, kartta-, kiinteistö- ja maankäyttöasioiden asiantuntija, joka on suorittanut maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa.

Maanmittausinsinööri MIL, sitoutuu kaikessa toiminnassaan seuraaviin eettisiin periaatteisiin

 • Suorittaa kaikki tehtävänsä luotettavasti, vastuuntuntoisesti ja luottamuksellisesti, korkeaa moraalia noudattaen ja pyrkien työssään laadullisesti korkeatasoisiin tuloksiin.
 • Edistää työssään ja ratkaisuissaan kestävän kehityksen periaatteita sekä hyvän ja turvallisen ympäristön ja yhteiskunnan ylläpitoa ja kehittämistä.
 • Neuvoo ja opastaa asiakkaitaan sekä antaa heille kaiken kulloiseenkin asiaan liittyvän olennaisen tiedon.
 • Varmistaa, ettei ota tehtäväkseen sellaisia asioita, joiden osalta on jäävi tai joihin ei omaa riittävää pätevyyttä.
 • Soveltaa julkisena viranomaisena toimiessaan lakeja ja asetuksia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • Ei vahingoita kollegojensa mainetta tai ammatillista toimintaa.
 • Ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan osallistumalla alansa täydennyskoulutustilaisuuksiin ja seuraamalla oma-aloitteisesti ammattialan kehitystä.
 • Noudattaa näiden periaatteiden ja sääntöjen lisäksi omaa erityisalaansa koskevia eettisiä sääntöjä.

Maanmittausinsinööri MIL, sitoutuu huolehtimaan ammattitaitonsa jatkuvasta ylläpitämisestä seuraavasti

 • Seuraa aktiivisesti kouluttautumismahdollisuuksia
 • Tekee henkilökohtaisen kouluttautumissuunnitelman ja ylläpitää sitä.
 • Keskustelee esimiehensä kanssa kouluttautumissuunnitelman sisällöstä ja toteuttamismahdollisuuksista.
 • Ottaa osaa vähintään yhteen koulutustilaisuuteen vuosittain.
 • Mahdollistaa työnantajana toimiessaan edellä kuvatun jatkuvan ammatillisen kouluttautumisen.
Päivitetty 17.10.2010 / MIL Ylläpito