MIL » Uutiset

Kaava mahdollistaisi ydinvoimalan sijoittamisen Simoon

21.4.2010
Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Simon kunnan, Kemin kaupungin ja osin myös Keminmaan kunnan alueille. Kaavalla korvataan osa Länsi-Lapin seutukaavassa olevia aluevarauksia.

Kemi-Tornion ydinvoimamaakuntakaava sallii ydinvoimalaitoksen sijoittamisen energiahuollolle varatulle alueelle. Alue sijaitsee Simon kunnan Karsikkoniemessä. Kaavaa varten tehtiin mittavat arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista mahdollisista vaikutuksista.

Alueen toteuttaminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä lisäydinvoiman rakentamisesta. Lisäksi edellytetään alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Maakuntakaava ohjaa ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon erityisesti pelastusviranomaisten toimintaedellytysten turvaamisen.

Kaavasta tehtiin neljä valitusta, jotka hylättiin.

Ympäristoministeriö