MIL » Kort på svenska

Kort på svenska

Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf

Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf är en ideell förening som grundades år 1890. Föreningens ändamål är bla att fungera som en kontaktyta mellan dess medlemmar, främja utveckling av lantmäteribranschen och företräda den finska lantmäteribranschen i internationella sammanhang.

Verksamhet

MIL håller årligen vårmöte i mars-april och höstmöte i oktober-november. I september-oktober ordnar MIL tillsammans med Lantmäterigillet vid Aalto universitetet medlemsevenemanget Syyspäivän täräys. MIL ordnar också en medlemsresa varje år.

Tillsammans med MAKLI (Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto ry) arrangerar MIL årligen evenemanget lantmäteridagarna som är ett utbildningstillfälle med betoning på yrkesmässigt innehåll och social samvaro. Evenemanget ordnas genom föreningen Maankäyttö ry (linkki) där MIL och MAKLI är enda medlemmar.

Internationell verksamhet

MIL är medlem i de internationella organisationerna FIG (International Federation of Surveyors) samt CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors). MIL har också samarbete med de nordiska Lantmätarorganisationerna och deltar varje år i det Nordiska Ombudsmannamötet som ordnas turvis i de nordiska länderna.

Publikationer

MIL publicerar tillsammans med MAKLI (Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto ry) tidskriften Maankäyttö (linkki), som utkommer med 4 nr varje år. Tidsskriften har utkommit utan avbrott ända sedan år 1892. Tidskriften delas ut till alla medlemmar som en medlemsförmån.

Tre gånger per år utkommer informationsbladet MILA (linkki) till medlemmarna.

Kontaktuppgifter

MIL ry

PB 14
00521 HELSINGFORS

toimisto(ät)milry.fi

http://milry.fi/

Se även styrelsens kontaktuppgifter (på finska).

Medlemskap

Egentlig medlem 65 €

Ung medlem (studerande) under studietiden 0 € (max 10 år efter inledningen), de 2 följande åren efter examen 40 €

Pensinärsmedlem 40 €

Arbetslös 15 €

Hedersmedlem 0 €

Samfundsmedlem 300 €

Päivitetty 18.5.2019 / MIL Ylläpito