MIL » Uutiset

Maakuntakaava mahdollistaa Soklin kaivoksen suunnittelun jatkumisen

21.4.2010
Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Itä-Lappiin Savukosken kuntaan.

Suunnitteilla olevan kaivoshankkeen tavoitteena on hyödyntää alueen fosforimalmiesiintymää rakentamalla kaivos ja mahdollisesti rikastamo, jonka tuotteita olisivat fosfori ja rautarikaste. Vaihemaakuntakaavassa onkin esitetty 58 neliökilometrin suuruinen kaivosaluevaraus sekä sadan kilometrin pituinen ratalinjaus välille Kelloselkä-Sokli.

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavalla korvataan osa Itä-Lapin maakuntakaavassa olevista aluevarauksista. Vaihemaakuntakaava käsittää vain kaivoshankkeen kannalta keskeiset merkinnät ja aluevaraukset. Lisäksi se ohjaa jatkosuunnittelussa muun muassa huomioimaan erityisesti poronhoitoon ja luontoarvoihin liittyvät näkökohdat.

Kaavasta tehtiin määräajassa kuusi valitusta, jotka hylättiin.

Ympäristöministeriö