MIL » Uutiset

Teklalta paikkatietopohjainen sähköinen palautejärjestelmä

1.7.2010
Mikko Hovi

Tekla on julkaissut paikkatietopohjaisen sähköisen järjestelmän asiakaspalautteen ja muun asiakasviestinnän hallinnointiin. Järjestelmä soveltuu kuntien, virastojen ja yritysten sekä niiden asiakkaiden väliseen, kahdensuuntaiseen viestintään; palautteen keräämiseen, käsittelyyn ja siihen vastaamiseen sekä asiakkaille ja sidosryhmille suunnatun tiedon välittämiseen ja keräämiseen.

Palautejärjestelmä on tarkoitettu esimerkiksi asiakaspalvelun työvälineeksi. Puhelimitse, sähköpostitse ja palvelupisteissä saatu palaute voidaan syöttää internetjärjestelmään, jolloin eri kanavien kautta tulevat palautteet tallentuvat samaan paikkaan. Asiakas voi antaa palautteen myös suoraan internetjärjestelmässä.

Järjestelmän etusivulla palautteen antaja valitsee, mitä asiaa palaute koskee. Palautteen lajit määritellään vastaanottajan tarpeiden ja organisaation mukaisesti – esimerkiksi kunnissa palautteita voi antaa kaavoitushankkeista, yleisistä alueista ja kaduista. Muita kohteita voivat olla katumainokset, ulkoilureitit tai organisaation asiakaspalvelu ja toiminta. Järjestelmä ohjaa palautteen suoraan asian vastuuhenkilölle.

Kaikki käsittelijät näkevät halutessaan, mistä, milloin ja kuinka monta palautetta on tullut, sekä mikä on sen käsittelyn vaihe. Myös palautteen antaja voi seurata asian käsittelyä järjestelmässä.

Palautteen voi kohdentaa helposti napsauttamalla kartalla oikeaa paikkaa tai kohdetta, kuten valopylvästä, jota palaute koskee. Järjestelmässä voi antaa myös yleistä palautetta, joka ei ole sidottu tiettyyn paikkaan. Uusi palvelu soveltuu siis hyvin koko kaupungin tai muun organisaation palautejärjestelmäksi.

Palautejärjestelmä on tietokantapohjainen, joten kaikki palautteet tallentuvat samaan paikkaan ja tieto on aina ajantasaista. Jos käyttäjällä on käytössään Tekla Xcity -paikkatietojärjestelmä, palaute linkittyy automaattisesti Tekla Xcity -paikkatietojärjestelmän kyseiselle kohteelle.

Teklan sähköisessä palautejärjestelmässä asiakaspalautetta hallitaan koko sen elinkaaren ajan. Palautteen vastaanotto, siihen vastaaminen, sen käsittely ja siitä laadittavien raporttien laadinta tapahtuu samassa järjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa myös sekä palautteen että siihen annettujen vastausten julkaisun. Yhdellä yhtenäisellä järjestelmällä vältytään hajanaiselta palautteen käsittelyltä ja sen katoamiselta.

– Sähköiset palvelut tuovat merkittävää etua kuntien asukkaille ja virastojen asiakkaille, sanoo Joni Kemppi Teklasta. – Teklan palautejärjestelmä parantaa ja tehostaa viestintää ja luo avoimuutta asiakkaiden ja organisaatioiden välille. Palautteen antaminen on helppoa, ja palautteen käsittelijä voi vastata palautteeseen helposti, yhdenmukaisesti ja tarkasti. Palaute voidaan myös jakaa yhdellä napsautuksella esimerkiksi Facebookissa.

Lisätietoja Teklan paikkatietopohjaisesta sähköisestä palautejärjestelmästä:
www.tekla.com/sahkoinen-palaute

(Lähde: Tekla)

Artikkelin avainsanat: , ,