MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan INSPIRE

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Suomi on tiistaina 3. elokuuta vastaanottanut Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen. Kanne koskee EU:n paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) perustamisesta annetun direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa. Komissio katsoo kanteessaan, että direktiiviä ei ole pantu ajoissa täytäntöön Ahvenanmaalla. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 15.5.2009.
Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 31.7.2009 ja perustellun lausunnon 29.1.2010. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 13.9.2010 mennessä.
(Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 3.8.2010)

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Euroopan komission INSPIRE@EC-järjestelmää rakennetaan ESRIn teknologialla. Hankkeen toteuttajana on useamman eurooppalaisen organisaation muodostama konsortio, ja tarkoituksena on kehittää INSPIRE-paikkatietodirektiivin mukainen paikkatietojärjestelmä Euroopan komission tarpeisiin.
(www.esri-finland.com)

Lue »