MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan Tekla

Uutiset »

17.10.2010 | Mikko Hovi

Kuopion kaupunki on hankkinut paikkatiedon hallintaan Tekla Xcity -paikkatietojärjestelmän. Järjestelmävalintaa edelsi hankintalain edellyttämä tarjouskilpailu. Kilpailutettavalle järjestelmälle kuvattiin tavoitteet ja vaatimukset vaatimusmäärittelyssä. Lisäksi kilpailuun osallistuneita tietojärjestelmiä koekäytettiin.
– Paikkatietojärjestelmän uudistaminen on meille merkittävä hanke. Kaupungeissa paikkatietoja käytetään esimerkiksi päätöksenteon taustatietoina. Teklan järjestelmä mahdollistaa paikkatietojen hyödyntämisen aiempaa tehokkaammin osana kaupungin muita tietovarantoja, kertoo Kuopion kaupungingeodeetti Jari Kyllönen.
Edellytyksenä valittavalle paikkatietojärjestelmälle oli tuki Oracle Spatial -tietokannalle, jota Kuopion kaupunki käyttää paikkatiedon hallinnassa.
– Teklan järjestelmässä on vaadittu tuki Oracle Spatial -tietokannalle, joten tieto liikkuu sujuvasti kumpaankin suuntaan Tekla Xcityn ja Oraclen välillä, Kyllönen toteaa.
Tähän asti Kuopiossa …

Lue »

Uutiset »

1.7.2010 | Mikko Hovi

Tekla on julkaissut paikkatietopohjaisen sähköisen järjestelmän asiakaspalautteen ja muun asiakasviestinnän hallinnointiin. Järjestelmä soveltuu kuntien, virastojen ja yritysten sekä niiden asiakkaiden väliseen, kahdensuuntaiseen viestintään; palautteen keräämiseen, käsittelyyn ja siihen vastaamiseen sekä asiakkaille ja sidosryhmille suunnatun tiedon välittämiseen ja keräämiseen.
Palautejärjestelmä on tarkoitettu esimerkiksi asiakaspalvelun työvälineeksi. Puhelimitse, sähköpostitse ja palvelupisteissä saatu palaute voidaan syöttää internetjärjestelmään, jolloin eri kanavien kautta tulevat palautteet tallentuvat samaan paikkaan. Asiakas voi antaa palautteen myös suoraan internetjärjestelmässä.
Järjestelmän etusivulla palautteen antaja valitsee, mitä asiaa palaute koskee. Palautteen lajit määritellään vastaanottajan tarpeiden ja organisaation mukaisesti – esimerkiksi kunnissa palautteita voi antaa …

Lue »