MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan ESRI

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Euroopan komission INSPIRE@EC-järjestelmää rakennetaan ESRIn teknologialla. Hankkeen toteuttajana on useamman eurooppalaisen organisaation muodostama konsortio, ja tarkoituksena on kehittää INSPIRE-paikkatietodirektiivin mukainen paikkatietojärjestelmä Euroopan komission tarpeisiin.
(www.esri-finland.com)

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Kaisa Harju

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tutkitaan innolla mahdollisuuksia reittien ja aikataulujen optimointiin, koska sillä saavutetaan suuria kustannussäästöjä, saadaan enemmän aikaa asiakaspalveluun ja vähennetään ympäristökuormitusta.
Kaupunki on tehnyt reitinoptimoinnin ympärillä tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa ja antanut tutkijoille mahdollisuuden osoittaa kaupungin oman datan pohjalta, minkälaisia säästöjä ja työn laadun parannuksia optimoinnin avulla voitaisiin saada aikaan.
Jyväskylässä on tiedetty, että esimerkiksi kotihoidossa asiakkaan luona tapahtuvaan työhön ei ole ollut riittävästi aikaa. Kaikkeen muuhun on kulunut enimmillään lähes 70 prosenttia henkilöstön työajasta.
”Nyt olemme saaneet tutkimuksista tietoa, jonka avulla voimme muuttaa toimintakäytäntöjä …

Lue »