MIL » Arkisto

Uutiset

Uutiset »

7.10.2009 | Leo Olkkonen | 1 kommentti

Kuntatalouden arvioidaan heikkenevän lähivuosina nopeasti meneillään olevan laskusuhdanteen takia. Kiinteistöveron tuotto kunnille oli vuonna 2008 noin 920 miljoonaa euroa.
Hallitus on antanut 21.8.2009 esityksen laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 119/2009). Esityksellä vahvistetaan kiinteistöveron asemaa osana kuntien tulorahoitusta. Kiinteistövero on kuntatasolle sopiva veromuoto vakaan tuottonsa vuoksi toisin kuin suhdanteille alttiimpi yhteisövero. Esityksen mukaan kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lisäksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotetaan 2,50 prosentista …

Lue »

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa Rokuan aluetta koskeva kuntien yhteinen yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Rokua sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien raja-alueella. Pitkään vireillä ollut yleiskaava kattaa 86 neliökilometrin kokoisen alueen, joka muodostaa maisemallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Yhteisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata arvokkaan luonto- ja matkailualueen maankäytön kehittämistä ja rakentamista. Yleiskaavassa on otettu huomioon alueen luonto ja erityispiirteet.
–http://www.ymparisto.fi/

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Karttakeskuksen Muutamme ilmastoa -kirja on palkittu tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla. Se on opetusministeriön myöntämä palkinto yksityishenkilölle tai ryhmälle ansioista tiedonjulkistamisessa. Se myönnetään ensisijaisesti edellisen vuoden aikana julkaistuista kirjoista, radio- ja TV-esityksistä, sanoma- ja aikakauslehdistä tai muista tietotuotteista. Palkintoa on jaettu vuodesta 1968 lähtien.
Muutamme ilmastoa on kirja, joka kertoo kaiken oleellisen ilmaston muuttumisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Asiaan liittyy monia epävarmoja seikkoja, eikä tällä hetkellä tiedetä riittävän varmasti, millainen ilmasto on 50 tai 100 vuoden kuluttua. Sen muuttuminen ihmisen toiminnan vaikutuksesta on kuitenkin tieteellinen …

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Helsingin kaupunki etsii Kruunuvuorenrantaan rakennuttajia tontinvarauskilpailulla ja kokeilee samalla ensimmäistä kertaa kumppanuuskaavoitusta. Kumppanuuskaavoituksessa tonttien tulevat rakennuttajat pääsevät mukaan laatimaan asemakaavaa.
Tontinvarauskilpailun avulla on tarkoitus löytää 3-6 rakennuttajaa yhteensä kymmenelle kerrostalotontille. Tontit vuokrataan ja alueelle rakennetaan sekä vuokra- että omistusasuntoja.
Kilpailu ratkaistaan suunnitelmien laadun perusteella. Ehdotusten pohjana toimii Kruunuvuorenrannan Borgströminmäen alueelle laadittu asemakaavaluonnos. Kun kilpailu on ratkaistu, tonttien tulevat rakennuttajat pääsevät mukaan kaavan jatkosuunnitteluun.
Kilpailuun pyydetään mukaan tiedossa olevat alan yritykset, joiden arvioidaan pystyvän toteuttamaan suunnittelemansa hanke. Mukaan on kuitenkin mahdollista päästä myös myöhemmin …

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Maanmittauslaitos on aloittanut ilmakuvaukset useilla alueilla. Säästä riippuvat kuvaukset aloitettiin ensimmäisenä Suomusjärven alueella Varsinais-Suomessa 15.4.
Kuvauksissa on siirrytty digiaikaan, ja kuvaukset tehdään tänä keväänä ensimmäistä kertaa digitaali-sella ilmakuvakameralla. Suurin osa tehdään 50 senttimetrin maastoerotteluilla.
Myös tämänvuotiset laserkeilaukset uuden valtakunnallisen korkeusmallin tuottamiseksi on aloitettu 10.4.2009. Keväällä laserkeilataan 25 000 neliökilometrin alue, joista ensimmäisinä Kankaanpään ja Turun seudun alueet.
Uusi korkeusmalli on kahden metrin ruutukokoon laskettu korkeusmalli, jonka korkeustarkkuus on 30 senttimetriä.
(www.maanmittauslaitos.fi)

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Nuorten ensiasunnon hankintaa tukevassa asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä (ASP) ja omistusasuntolainojen valtiontakausjärjestelmässä sovellettavat ehdot paranevat merkittävästi. Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt eduskunnalle annettavaksi asiaa koskevan hallituksen esityksen.
”Ehtojen parantamisen tarkoituksena on kohentaa erityisesti ensiasunnon hankkijoiden asemaa asuntomarkkinoilla ja samalla edistää rahoituskriisin ja taantuman myötä hiljentynyttä asuntokauppaa”, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori.
ASP-asunnonhankkijalle maksetaan 3 000 euron suuruinen suhdanneluonteinen asuntosäästöpalkkio, jos asuntoa koskeva osto- tai luovutussopimus tehdään tai omakotitalon rakennustyö aloitetaan 1.7.2009 ja 31.12.2011 välisenä aikana.
Tuettavien ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä on tarkoitus kaksinkertaistaa nykyisestä  ja enimmäislaina-aikaa pidentää 18 vuodesta 25 vuoteen myöhemmin …

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Uudisrakentamisen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-maaliskuussa 19 prosenttia edellisen vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi väheni yli 25 prosenttia ja muun rakentamisen volyymi lähes 14 prosenttia vuotta aiemmasta.
Tammi-maaliskuussa liikerakentamisen volyymi supistui 29 prosenttia ja toimistorakentamisen volyymi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Laskua oli kaikissa rakennusryhmissä  paitsi julkisissa palvelurakennuksissa, joiden rakentamisen volyymi jatkoi kasvuaan. Tammi-maaliskuussa niiden volyymi kasvoi 26 prosenttia vuodentakaisesta.
(www.tilastokeskus.fi)

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Sito on toteuttanut karttapalautejärjestelmän Loviisa – Koskenkylä välille rakennettavalle tieosuudelle. Palautejärjestelmä  rakentuu Siton SpatialWeb-järjestelmän ympärille.
Palvelun tarkoituksena on tuoda tiesuunnitelmat jo suunnitteluvaiheessa yleisön nähtäville ja kommentoitaviksi. Tarkoituksena on kerätä paikallisilta asukkailta mahdollisimman paljon ennakkotietoa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Palvelun avulla laajat infrahankkeet saadaan lähemmäksi loppukäyttäjiä ja samalla annettu palaute toimii arvokkaana pohjatietona tien lopulliselle suunnittelijalle.
Internetissä toimivan palvelun kautta kartalle voi käydä piirtämässä mm. oman ehdotuksen tiestä, silloista ja meluvalleista. Samalla palautteeseen voi liittää tärkeitä paikallisiin asukkaisiin vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi koulut ja mökkitiet. Tällainen palautejärjestelmään …

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Maanmittauslaitoksesta kielivät ikkunaan teipatut karttakuvioinnit, niin ikään kartta-aiheinen ”brändiseinä” sekä ilmakuvat. Tilaa karttojen ja asiakaspalvelupäätteen selailuun sekä lomakkeiden täyttämiseen on runsaasti. Toki perinteiset asiakaspalvelupisteetkin tiloista löytyvät.
Helsingin Pasilan asiakaspalvelupiste remontoitiin ensimmäisenä uuteen ilmeeseen. Uusitun tilan avajaisia vietettiin 14.4. Muut 34 asiakaspalvelupistettä uusitaan kesän ja syksyn aikana.
Asiakaspalvelutilojen uudistamisella pyrittiin yhdistämään palvelukonseptia sekä varautumaan enenevään sähköiseen asiointiin. Samalla järjestetään tilat vuoden vaihteessa työnsä aloittaville kirjaamissihteereille.
(www.maanmittauslaitos.fi)

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Järjestöön kuuluu noin 50 Euroopan suurkaupunkia tai aluetta. Penttilän kausi jatkuu ensi vuoden loppuun.
Metrexin toiminta-ajatukseen kuuluu keskustelu ja kokemusten vaihto kaupunkisuunnittelusta. Helsinki on ollut järjestön jäsen sen perustamisesta eli vuodesta 1996 lähtien.
Penttilä haluaa vakiinnuttaa Metrexin roolin metropolialueiden edunvalvojana Euroopan unionin suuntaan ja tiivistää yhteistyöverkostoja. ”Järjestön keskeinen keskustelunaihe on kuinka metropolialueet kantavat vastuunsa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa”, Penttilä sanoo.
(www.hel.fi)

Lue »