MIL » Uutiset

Kiinteistövero noussee

7.10.2009
Leo Olkkonen | 1 kommentti

Kuntatalouden arvioidaan heikkenevän lähivuosina nopeasti meneillään olevan laskusuhdanteen takia. Kiinteistöveron tuotto kunnille oli vuonna 2008 noin 920 miljoonaa euroa.

Hallitus on antanut 21.8.2009 esityksen laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 119/2009). Esityksellä vahvistetaan kiinteistöveron asemaa osana kuntien tulorahoitusta. Kiinteistövero on kuntatasolle sopiva veromuoto vakaan tuottonsa vuoksi toisin kuin suhdanteille alttiimpi yhteisövero. Esityksen mukaan kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lisäksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotetaan 2,50 prosentista 2,85 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa.

Artikkelin avainsanat:

Keskustelu (1 kommentti)

  • Jouko Sillanpää | 19.11.2009 klo 21.15

    Kyllähän se kiinteistövero kunnille vakaata tuottoa tuo. Toinen asia on, että onko oikein maksattaa taantuman ja rahoituskriisin laskut kiinteistönomistajilla, jotka ovat tyypillisimmillään tavallisia velkaisia lapsiperheitä ja kesämökkiläisiä. Oikeampi kohde veronkorotuksille olisi ylisuuret pääomatulot.