MIL » Uutiset

Ympäristökeskus edellyttää tarkennuksia Mustasaaren tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin

9.2.2009
Heidi Falkenbach

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Mustasaaren Raippaluotoon. Hanke koskee Raippaluodon Vallgrundiin suunniteltua noin 2350 hehtaarin aluetta, jonne on tarkoitus rakentaa 45 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta. Tuulivoimalan tyyppinen hanke koskettaa monia osallisia, vaikka ei olekaan suurten taajamien läheisyydessä. Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 20 virallista lausuntoa ja yli 400 henkilön antamaa 237 mielipidettä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisena lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on pääosin käsitelty ne asiat, jotka YVA-laki vaatii, mutta pitää ensisijaisen tärkeänä, että jatkotyössä vaikutusten arviointiin käytettävät arviointimenetelmät selostetaan tarkemmin.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että arviointiselostuksessa esitetään hankkeen liittymät muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin YVA-lain edellyttämällä tavalla.

Maailmanperintöalueella sijaitseva osa on suunniteltava erittäin harkiten ja tehtävä ratkaisuja vasta erityisen tarkkojen selvitysten perusteella yhdessä Metsähallituksen kanssa, joka vastaa maailmanperintöalueen alueellisen hallinnon yhteensovittamisesta.

Kuva- ja karttasovitteisiin sekä havainnekuviin pitää lisätä kaikki tie-, ojitus-, kaapeli- ja huoltoaluesuunnitelmat. Maailmanperintöalueella vaikutukset de Geer -moreeneihin, drumliineihin ja kluuvijärviin on selvitettävä huolellisesti ja selostettava miten haitallisilta ympäristövaikutuksilta vältytään, jotta turvataan alueen asema.

(www.ymparisto.fi)

Artikkelin avainsanat: , , ,