MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan Tuulivoimala

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Mustasaaren Raippaluotoon. Hanke koskee Raippaluodon Vallgrundiin suunniteltua noin 2350 hehtaarin aluetta, jonne on tarkoitus rakentaa 45 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta. Tuulivoimalan tyyppinen hanke koskettaa monia osallisia, vaikka ei olekaan suurten taajamien läheisyydessä. Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 20 virallista lausuntoa ja yli 400 henkilön antamaa 237 mielipidettä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisena lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on pääosin käsitelty ne asiat, jotka YVA-laki vaatii, mutta pitää ensisijaisen tärkeänä, että jatkotyössä vaikutusten arviointiin käytettävät arviointimenetelmät selostetaan tarkemmin.
Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että arviointiselostuksessa esitetään hankkeen liittymät muihin …

Lue »