MIL » MILA, Mittanauhan nollapäässä

Maanmittarien järjestökentällä tapahtuu – tule mukaan vaikuttamaan!

11.10.2019
Mikael Still

Maanmittarien järjestökentällä tapahtuu – tule mukaan vaikuttamaan!

MAKLI ry lähestyi meitä toukokuussa kirjeellä, jossa MAKLI haluaa selvittää MAKLI:n ja MIL:n yhteistyön tiivistämistä tai jopa yhdistymistä. Nykyisin MAKLI muodostuu kolmesta toimialakohtaisesta jäsenyhdistyksestä, VMT, KMT ja YMT (valtion, kuntien ja yksityiset alat). MAKLI hoitaa em. yhdistysten ammatillis-aatteellista edunvalvontaa. Siinä missä MIL ry:llä on aina ollut suorat henkilöjäsenet, MAKLI:n jäsenyys on liittynyt em. jäsenyhdistysten jäsenyyteen. Toisin sanoen henkilö ei ole voinut olla MAKLI:n jäsen olematta jonkun näiden kolmen AY-liikkeen jäsen. Jäsenyhdistykset ovat nyt tehneet periaatepäätöksen siitä, että MAKLI:n jäsenyhdistysrakenne puretaan, ja siirrytään suoraan henkilöjäsenyyteen, jolloin myös MAKLI:n nykyinen rahoitus lakkaa ja siirtyy suoraan henkilöjäseniltä perittävään jäsenmaksuun.

MAKLI:n hallitus on huolissaan siitä, että jäsenmäärä voi tästä syystä tippua siinä määrin, että se pitkällä aikavälillä uhkaa MAKLI:n toimintaa. Toteutuessaan tämä voisi MAKLI:n mukaan horjuttaa koko maanmittari-identiteettiä ja eri sektorien maanmittarien yhteenkuuluvuuden tunnetta.

MIL:n hallitus on tietenkin pahoillaan, jos em. uhkakuva toteutuisi. MIL on aina ollut valmis yhteistyöhön alan eri toimijoiden kanssa maanmittarikentän yhtenäisyyden ylläpitämiseksi. Lopulta on kuitenkin MIL:n jäsenten käsissä kuinka syvää yhteistyön tulisi olla. Tämän takia tästä asiasta tullaan avoimesti keskustelemaan MIL:n syyskokouksessa 18.11.2019. Onkin toivottavaa, että mahdollisimman suuri osa jäsenistä pääsisi paikalle osallistumaan keskusteluun. Lisäksi MIL luultavasti järjestää jäsenkyselyn, jossa jäsenet saavat ottaa kantaa yhteistyön muodosta.

Jotta jäsenille voidaan tarjota tuoretta taustatietoa päätöksentekoa varten MIL ja MAKLI ovat yhteistyössä tekemässä pohjaselvityksen, jossa kerrotaan kunkin yhdistyksen toiminnasta, näkemyksistä lähitulevaisuudessa sekä arvioidaan mahdollisen yhdistymisen hyödyt ja haitat/riskit. Selvitys on vielä kesken mutta tavoitteena on, että se voidaan esittää ainakin jossain muodossa syyskokouksessa. Kehotankin kaikkia jäseniä perehtymään asiaan ja ennen kaikkea sanomaan mielipiteensä syyskokouksessa ja/tai tulevassa jäsenkyselyssä. Jäsenkyselylinkki lähetetään sähköpostina, joten nyt jos koskaan kannattaa varmistaa, että MIL jäsenrekisterissä on oikea sähköpostiosoite. Tätä voi tiedustella osoitteesta toimisto@milry.fi. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää suoraa palautetta tästä asiasta.