MIL » Ajankohtaista, CLGE, Tapahtumat

CLGE:n seminaari ”Cooperation of Private and Public Sector in Land Management”

23.9.2016
Paavo Häikiö

CLGE:n syyskokouksen yhteydessä Riikassa järjestettiin 22.9.2016 seminaari, jossa käsiteltiin eri maiden käytäntöjä maanmittareiden lisensoimisesta ja auktorisoimisesta sekä prosessien digitalisoimista eri maissa.

Maanmittareiden lisensointi on ehdoton edellytys  koko kiinteistöjärjestelmän luotettavuuden kannalta maissa, joissa kiinteistönmuodostus on yksityisten yritysten maanmittareiden hallussa. Suomessa vastaavaa ei ole tarvittu, koska kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito on julkisen sektorin toimintaa. Maanmittauslaitos osaltaan ja kuntien kiinteistöinsinöörit omalta osaltaan varmistavat sen, että toimituksia tekevät tehtävään pätevät ja osaavat henkilöt.

Kuvassa aamupäivän osion puheenjohtaja Elita Baklane

dsc_6293

 

Suomen järjestelmä Ruotsin ohella on tältä osin hyvin poikkeava. Yleensä toimitustuotanto on yksityisten yritysten toimintaa ja vain kiinteistörekisterinpito julkista toimintaa. Tällaisessa toimintaympäristössä on syntynyt hyvin erilaisia tapoja varmistaa maanmittareiden lisensointi ja osaaminen. Yleensä lisensoinnista vastaa kyseisen maan maanmittausalan yhdistykset. Virossa auktorisointi on hoidettu koulutusjärjestelmällä, jossa toimitusinsinöörien ja maastomittaajien täytyy suorittaa portaittain tasokokeita, jotka pätevöittävät tekemään tiettyjä toimituksia ja tietynlaisia mittauksia. Joissakin maissa edellytetään tiettyä peruskoulutusta ja sen päälle työkokemusta, jonka jälkeen pätevöityy maanmittarina.

Digitalisaatio on päivän sana kaikkialla Euroopassa maanmittaustoiminnan kehittämisessä. Martti Pietikäinen Maanmittauslaitoksesta esitteli digitalisaatiokehitystä Maanmittauslaitoksessa. Tavoitteena on päästä aitoon kaksisuuntaiseen asiointiin ja sähköiseen toimintamalliin asiakkaiden kanssa, ja samalla tietysti on uudistettava olemassa olevia prosesseja. Monissa maissa digitalisaatio tarkoittaa vielä toistaiseksi paperiarkistojen skannaamista pdf-tiedostoiksi ja niiden laittamista saataville.

Lisätietoja seminaarista löytyy CLGE:n sivustolta täältä. Seminaarin esitykset ovat täällä.

Artikkelin avainsanat: