MIL » MILA

Valmistuneita 3/2014

4.7.2014
MIL Ylläpito

Diplomi-insinööriksi

Timo Aarnio
Elizaveta Ageeva
Camilla Eklund
Erik Enomaa
Elitza Gerova
Anna Gorodetskaya
Teemu Hall
Kamyar Hasanzadeh
Heidi Hellgrén
Kristina Hellman
Liping Huang
Eeva Härkönen
Ville Kauppinen
Hannes Keskikiikonen
Kati Korhonen
Pauliina Krigsholm
Kwabena Mintah
Veli Mäntynen
Desmond Ngochi
Johanna Oikarinen
Valtteri Partanen
Mikko Pekonen
Joona-Mikko Salo
Reetta Salo
Maikki Sonninen
Hanna-Mari Tuominen
Jussi Viinikka
Sini Virtamo
Jin Yu

MIL onnittelee!