MIL » Virallista

Kutsu syyskokoukseen

20.9.2013
MIL Ylläpito

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n syyskokous pidetään Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä torstaina 14. marraskuuta 2013 alkaen klo 16.35 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Hallitus

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2013 ESITYSLISTA

Aika: Torstaina 14.11.2013 klo 16.35
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Syyskokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2013). Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 4/2013.

Esitys Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Huomionosoitukset

7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014

Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

8 § Talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2014

Liite 3, talousarvio vuodelle 2013.

Esitys Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuksi seuraavat:

  • Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.
  • Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
  • Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi
  • Kunniajäsen, ilmainen
  • Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
  • Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
  • Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
  • Yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi

Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Kaisa Aalto, Paavo Häikiö, Tore Granskog ja Juhani Hurskainen.

Esitys Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 § Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Kuisma Reinikainen ja Jukka Laitila.

Esitys Syyskokouksen valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 § Seuraava kokous

Esitys Yhdistyksen seuraava kokous on keväällä Seinäjoella Maanmittauspäivien yhteydessä 20.3.2014.

12 § Muut mahdolliset asiat

13 § Kokouksen päättäminen

Artikkelin avainsanat: ,