MIL » Maailmalta, MILA, Pohjoismainen yhteistyö, Vaikuttaminen

Vierailulla Viron ja Norjan yhdistysten kevätkokouksissa ja -päivillä

25.4.2012
Pekka Halme

EGÜ, Pärnu

Viime vuonna en päässyt osallistumaan Viron maanmittareiden yhdistyksen EGÜÜ:n kevättapahtumaan. Tänä vuonna vierailu sen sijaan ilokseni onnistui ja pääsin ensi kertaa tutustumaan heidän toimintaansa 2.3. Pärnussa. Osallistujia oli paikalle saapunut noin 120. Läsnä olivat myös Liettuan ja Latvian edustajat.

Yksipäiväisen tilaisuuden ammatillinen osuus Pärnun hotelli Strandissa keskittyi suurimmaksi osaksi geodeettisiin aiheisiin. Esitykset pidettiin viroksi ja latvialaisten osalta venäjäksi. Muuten saatoin keskustella joko suomeksi tai englanniksi. Listalla olivat mm. uuden geoidimallin perusteet ja uuden koordi- naattijärjestelmän käytännön vaikutukset, laserkeilaukset, geodeettisen tiedon arkistointi ja maallikollekin erittäin mielenkiintoinen Toomas Vikerpuurin esitys Pohjanmeren ja erityisesti Venäjän Kaukoidän öljynporauslauttojen liukuvalun onnistumiseen liittyvistä geodeettisista mittauksista. Nämä lautat ovat valtavia rakennelmia eivätkä mitenkään säännöllisen muotoisia. Erityisenä haasteena saattoi lisäksi olla, että lautan kansiosa rakennettiin myöhemmin erikseen ja nostettiin merellä paikalleen runkoosan yli 100 metriä korkeiden, tosin sillä hetkellä upotettujen pylväiden päälle vasta noin vuosi valmistumisen jälkeen. Työ onnistui, vaikka liitoksen toleranssit liikkuivat muistaakseni senttimetriluokassa. Erikoisuutena tuli vielä esille, että kyseisen työmaan jopa noin sadan hengen(!) mittaustiimissä oli kolme virolaista.

EGÜ:n vuosikokous näytti noudattelevan perinteisiä muodollisen kokouksen tapoja. Poikkeukselliselta tuntui kuitenkin se, että kaikki hallituksen jäsenet olivat vaihtovuorossa samanaikaisesti. Mitään suuria muutoksia ei kokoonpanoon luonnollisesti tullut, mutta ehdokkaita oli kuitenkin enemmän kuin paikkoja. Pieniä vaaliteknisiä ongelmia syntyi, kuinka yksinkertaisimmin saadaan seulotuksi 10 jäsentä 12 ehdokkaasta. Kokouksessa oli osallistujia arvioni mukaan 50 ja keskustelu oli ajoittain hyvin vilkasta. Kotiin tästä hieman erilaisesta tapahtumasta lähdin hyvillä mielin seuraavan päivän aamuna.

NJKF, Ski

Vajaa viikko myöhemmin eli 7.–8.3. järjestettiin Norjan NJKF:n vuosikokous sekä Areal og Eiendom -tapahtuma Skissä Oslon kaakkoispuolella. Ajankohdan muuttamisesta kevääseen oli päätetty viime syksynä pidetyssä vuoden 2011 vuosikokouksessa. Syksyn Drammenin Areal og Eiendom kärsi osallistujakadosta ja suurimpana syynä siihen pidettiin liian yleisellä tasolla pitäytynyttä ammatillista ohjelmaa. Nyt porauduttiin syvälle selvästikin norjalaisille ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin, mikä oli tuonut satapäisen joukon paikalle.

Vakioesitysten kuten oikeustapausten lisäksi paljon keskustelua näyttä aiheuttavan alan lainsäädännön ristiriitaisuus yleensä. Tore Bøn esityksestä kävi hyvin selville, kuinka Matrikkelov, Plan- og bygningslov ja Jordskiftelov eivät kaikilta osin noudata yhtenäisiä periaatteita ja johtavat siten vaikeisiin tulkintaongelmiin ja älyttömiin käytännön ratkaisuihin. Mielenkiintoista oli myös kuulla yksityissektorin Arild Grønsbergin puheenvuoro, jonka viesti ole, että yksityiset yritykset pystyisivät hoitamaan kiinteistönmuodostamisasiat paremmin kuin ne nykyään hoidetaan. Yrityksissä on hänen mukaansa tietoa, taitoa ja laatuajattelua enemmän kuin kunnissa usein. Samalla Jordskifteretit vapautuisivat toimimaan alan erityistuomioistuimina. Edellytyksenä olisi, että Norjaan luotaisiin sopiva toimijoiden autorisointimenettely. Tällä hetkellä näitä tehtäviä voivat hoitaa vain kunnat ja em. Jordskifteretit.

Vuosikokouksessa ei tällä kertaa asialistalla ollut mitään erityisen dramaattista, mutta pientä säpinää aiheutti, kun hallituksen vaihtuvien jäsenten vaaliin ilmoittautui paikan päällä yksi valmistelun ulkopuolinen ehdokas. Asiasta piti nopeasti järjestää vaali, jossa kyseinen henkilö ei tosin sitten tullut valituksi. Hänen tärkein motiivinsa näytti hallitukseen pääsemisen lisäksi kuitenkin olleen jäsenten ajattelun ravistelu ja pienen draaman synnyttäminen. Iltajuhla oli hauska ja meluisa tapahtuma, jossa kertomani lyhyet otteet Matti Nykäsen filosofioista saivat jälleen suuren suosion.