MIL » Uutiset

TKY ja Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy allekirjoittivat esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta

11.1.2010
Teemu Kärkäs
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta

Tiedote
31.12.2009

TKY ja Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy allekirjoittivat esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta ja Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet 31.12.2009 esisopimuksen Dipoli-talon ja kiinteistön kaupasta. Rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen yhtiön osakekannan ja tontin yhteiskauppahinta on 10.500.000 €.
Kaupan toteutuessa Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy vuokraa nykyään kongressikeskuksena toimivan Dipolin tontteineen Aalto-korkeakoulusäätiön käyttöön pitkällä vuokrasopimuksella. Oikeus Dipoli-nimen käyttöön ja Dipolin taidekokoelma eivät sisälly kauppaan vaan Aalto-korkeakoulusäätiö ja ylioppilaskunta neuvottelevat niiden tulevaisuudesta erikseen.

”Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy on paras mahdollinen ostajaehdokas Dipoli-talolle. Talon käyttäjäksi tulee Aalto-yliopisto, jolla on resursseja kehittää talon toimintoja. Kun talo on yliopiston hallinnassa, voi myös ylioppilaskunta käyttää sitä jatkossakin toiminnassaan”, kertoo TKY:n hallituksen puheenjohtaja Markus Heimonen.

”Dipoli-rakennus sopii hyvin yhtiön kiinteistöomistuskokonaisuuteen, koska kohde on ollut osa Otaniemen korkeakoulukampusta jo aiemminkin ja yhtiön kiinteistöomistus keskittyy muutenkin hyvin voimakkaasti Otaniemeen. Aalto-korkeakoulusäätiön sitoutuminen rakennuksen käyttäjäksi varmistaa rakennuksen käytön yliopistotoiminnoille koko investoinnin tarkastelujakson ajan”, toteaa Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi.

TKY:n edustajistossa käytiin perinpohjaiset keskustelut mahdollisuudesta myydä Dipoli-talo vuosina 2005–2006. Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen ja taloustoimikunnan jatkamaan ostajaehdokkaiden etsimistä ja Dipoli-talon myymiseen tähtääviä neuvotteluita mahdollisten ostajaehdokkaiden kanssa. Syksyllä 2009 käytyjen neuvotteluiden jälkeen TKY:n edustajisto valtuutti viimeisessä kokouksessaan 16.12.2009 hallituksen myymään talon Aalto – Yliopistokiinteistöt Oy:lle.

TKY rakennutti Dipolin ylioppilaskuntataloksi Vanhan Polin seuraajaksi Teknillisen korkeakoulun siirryttyä Espoon Otaniemeen.
Arkkitehtikilpailujen jälkeen talon suunnittelivat Raili ja Reima Pietilä. Dipolin peruskivi muurattiin 12.3.1965 ja talon vihkiäisiä vietettiin 29.9.1966. Vuonna 1968 Dipolin eteen pystytettiin Reijo Perkon suunnittelema avautuva ja sulkeutuva Käpy-taideteos. 1990-luvulta lähtien talo on ollut vuokrattuna Teknilliselle korkeakoululle (TKK)
koulutus- ja kongressikeskukseksi.

Nykyinen vuokrasopimus siirtyy yliopistojen yhdistyessä Aalto-korkeakoulusäätiölle, joten Aalto-yliopisto on joka tapauksessa talon käyttäjä vuoden 2010 loppuun saakka. Lopulliset kauppakirjat on tarkoitus allekirjoittaa ennen vuokrasopimuksen päättymistä kauppaan liittyvien selvitysten valmistuttua ja TKY:n päätösten saatua lainvoiman.

TKY yhdistyy 1.1.2010 aloittavaan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan (AYY), joten kaupan toimeenpano jää AYY:n vastuulle.

Lisätietoja:

TKY: Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtaja Markus Heimonen (040 746 4850)

AYY: Vuoden 2010 hallituksen puheenjohtaja Jussi Valtonen (0400 114 084)

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy: Toimitusjohtaja Kari Kontturi (040 569 3244)

Aalto-yliopisto: Rehtori Tuula Teeri (050 512 4194)