MIL » MILA, Virallista

Syyskokouksen satoa

7.12.2009
Heidi Falkenbach

Syyskokous järjestettiin perinteiseen tapaan Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä. Tärkeimpinä asioina kokouksessa olivat perinteiseen tapaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2010 ja uusien hallitusten jäsenten valinta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen valmistelema sääntömuutosesitys. Pöytäkirjan luonnos (jota pöytäkirjan tarkastajan eivät ole vielä tarkastaneet) löytyy täältä.

Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti Liitto jatkaa toimintaansa pitkälti samaan tapaan kuin kuluvana vuonna. Erityistä painoa annetaan hallituksen toiminnan ja Liiton hallinnon ja sähköisen viestinnän kehittämiselle. Myös talousarvio pysyy pitkälti viimevuotisen kaltaisena.

Suurin muutos on jäsenmaksuissa, joiden uudistamisesta kokous päätti esityksen mukaisesti. Ensinnäkin, varsinaisen jäsenen jäsenmaksua lasketiin 20 euroa 65 euroon/vuosi. Eläkeläisjäsenten osalta jäsenmaksukäytäntöä yksinkertaistettiin niin, että kaikki eläkeläisjäsenet maksavat saman 40 euron jäsenmaksun ja saavat Liiton lehdet postitettuna kotiin. Toisin sanoen entinen 0-jäsenmaksuluokka, jossa eläkeläisjäsen ei ole maksanut jäsenmaksua, eikä ole saanut Liiton lehtiä, poistettiin. Kolmas suuri muutos oli nuorten jäsenten ilmaisjäsenyyden tarkentaminen koskemaan vain kymmentä ensimmäistä opiskeluvuotta. Liiton jäsenmaksujen seurantaa tehostettiin hyväksymällä yksimielisesti sääntömuutos, jonka mukaan hallitus voi erottaa Liitosta jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden aikana. Ennen muutosta Liiton säännöt antoivat mahdollisuuden jäsenen erottamiseen vasta kahden maksamattoman jäsenmaksun jälkeen.

Liiton hallituksessa valittiin jatkamaan kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet, lukuunottamatta Johan von Wendtiä, joka kuuden hallitusvuoden jälkeen ei enää asettunut ehdolle. Johanin tilalle hallitukseen valittiin Tore Granskog.

Kevätkokous järjestetään perinteiseen tapaan Maanmittauspäivien yhteydessä. Nähdään siis Rovaniemellä 25.3.2010!

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2010

  • Varsinainen jäsen, yhdessä erässä maksettuna 65 €
  • Varsinainen jäsen, kahdessa erässä maksettuna 70 €
  • Eläkeläisjäsen 40 €
  • Kunniajäsen 0 €
  • Nuori jäsen, enintään 10 vuotta opiskellut 0 €
  • Nuori jäsen, yli 10 vuotta opiskellut 40 €
  • Vastavalmistunut jäsen, 2 ensimmäistä vuotta valmistumisen jälkeen 40 €
  • Alennettu jäsenmaksu (hakemuksesta) 40 €
  • Työtön jäsen 15 €
  • Yhteisöjäsen 300 €
Artikkelin avainsanat: ,