MIL » Uutiset

Karttapalautejärjestelmä tiesuunnittelun pohjaksi

3.6.2009
Teemu Kärkäs

Sito on toteuttanut karttapalautejärjestelmän Loviisa – Koskenkylä välille rakennettavalle tieosuudelle. Palautejärjestelmä  rakentuu Siton SpatialWeb-järjestelmän ympärille.

Palvelun tarkoituksena on tuoda tiesuunnitelmat jo suunnitteluvaiheessa yleisön nähtäville ja kommentoitaviksi. Tarkoituksena on kerätä paikallisilta asukkailta mahdollisimman paljon ennakkotietoa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Palvelun avulla laajat infrahankkeet saadaan lähemmäksi loppukäyttäjiä ja samalla annettu palaute toimii arvokkaana pohjatietona tien lopulliselle suunnittelijalle.

Internetissä toimivan palvelun kautta kartalle voi käydä piirtämässä mm. oman ehdotuksen tiestä, silloista ja meluvalleista. Samalla palautteeseen voi liittää tärkeitä paikallisiin asukkaisiin vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi koulut ja mökkitiet. Tällainen palautejärjestelmään pohjautuva tiesuunnittelu on nykyaikainen tapa tehdä tiivistä yhteistyötä tiesuunnittelun ja asukkaiden välillä, koska asukkaathan tietä loppujen lopuksi käyttävät.

(www.sito.fi)

Artikkelin avainsanat: