MIL » Uutiset

Helsingin seudun asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen toteutumisessa on suuria kuntakohtaisia eroja

9.2.2009
Heidi Falkenbach

Asuntoministeri Jan Vapaavuori, valtion edustajat sekä Helsingin seudun kuntajohtajat arvioivat tänään vuosi sitten solmitun asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen toteutumista.

Valtion aiesopimuksessa lupaamat toimenpiteet on suurelta osin toteutettu ja asuntorakentamisen elvyttämiseksi on valmisteilla myös uusia tukitoimia. Helsingin seudun 14 kunnan osalta sopimuksen tavoitteiden toteutumisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Tänä vuonna Helsingin seudulla valmistunee noin 8 000 asuntoa, joista noin 1 700 on ARA-vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntotuotannon näkymät ovat parantumassa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa hakemusten määrä jopa ylittää aiesopimuksen mukaisen tason. Monissa kehyskunnissa tavoitteisiin on vielä matkaa.

”On selvää, että  kovan rahan omistusasuntotuotanto hiipuu nyt merkittävästi”, totesi ministeri Vapaavuori. ”Työllisyyden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi valtion ja kuntien on yhdessä tehtävä kaikkensa, että rakentamisen notkahdus jää mahdollisimman pieneksi. Pidän tärkeänä, että kunnatkin täyttävät lupauksensa ja huolehtivat aiesopimuksen mukaisesta vuokra-asuntotuotannosta ja tonttivarannon kasvattamisesta. Tässä markkinatilanteessa kuntien toimien merkitys korostuu”.

Kuntien tekemän kyselyn perusteella tonttitarjonta riittää lähivuosina asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseen. Toisaalta viime vuonna hyväksytyissä asemakaavoissa uutta asuntorakennusoikeutta syntyi selvästi tuotantotavoitetta vähemmän, jolloin tonttivaranto aiesopimuksen tavoitteen vastaisesti supistuu.

(www.ymparisto.fi)