Maanmittausalan
edistämissäätiö

Maanmittausalan edistämissäätiön tehtävänä on Suomessa edistää maanmittausalan yleishyödyllistä tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä alan kehittymistä mm. tiedotus- ja valistustyötä. Säätiön varallisuus perustuu sen ajan saatossa saamiin lahjoituksiin. 

Säätiö myöntää varoja erilaisiin julkaisuihin ja tapahtumiin. Hakija voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Tyypillisiä avustuksen kohteita ovat väitöskirjat, oppikirjat ja alan julkaisut. Mikäli hanke sopii edellä kuvattuun kategoriaan, apurahaa kannattaa lähtökohtaisesti hakea: säätiö käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti. Säätiö ei kuitenkaan pääsääntöisesti myönnä apurahaa diplomitöille tai sitä alemmille opinnäytetöille kuten kandidaatintöille.

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen hakemisesta ilmoitetaan Maankäyttö- ja MILA-lehdissä loppuvuodesta. Hakemuksia voi toimittaa säätiön asiamiehelle, joka myös tarvittaessa vastaa kysymyksiin hakuprosessista. Hakemukset on toimitettava tammikuun loppuun mennessä säätiön asiamiehelle. Säätiö tekee yleensä apurahapäätöksensä kevättalvella ja apurahat on jaettu yleensä keväisin Maanmittauspäivien avajaisissa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan/yhteyshenkilön yhteystiedot, työ johon apurahaa haetaan sekä selvitys työn toteuttamisaikataulusta. Väitöskirjoissa arvostamme myös työtä ohjaavan professorin suosituskirjettä työlle. Työ tulisi saada valmiiksi kolmen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Hakemalla apurahaa hakija suostuu automaattisesti, että säätiö julkaisee apurahan saajan nimen ja hankkeen esim. kotisivuillaan mikäli apurahaa myönnetään.

Väitöskirjojen osalta apuraha maksetaan pääsääntöisesti kahdessa osassa. Alkuosan saa työn aloitettua ja loppuosan kun työ valmistuu. Kaikkien julkaisujen/väitöskirjojen osalta apurahan saaja toimittaa valmiin julkaisun säätiölle. 

Yhteystiedot:
Säätiön asiamies Juha Hulkkonen
juha (piste) hulkkonen (ät) aalto (piste) fi