MIL » Arkisto

MILA »

2.5.2016 | Teemu Kärkäs

Maanmittari-Golf pelataan tänä vuonna Suomen parhaalla golfkentällä (Golflehden kenttäranking 2015) Linna Golfissa la 3.9.2016.

Lue »

MILA, Tapahtumat, Vaikuttaminen »

4.7.2014 | Teemu Kärkäs

Keskiviikkona 21.5. kokoontui joukko oluista ja siidereistä kiinnostuneita teekkareita ja muutama diplomiinsinööri Otaniemen Otakaari 20:n tiloissa. Tähän perinteiseen tapahtumaan oli tällä kertaa varattu aiempaa suurempi tila, eikä suotta. Illan vetonaulana oli vuonna 2011 perustettu pienpanimo, Ruosniemen Panimo.

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Teemu Kärkäs

Kiinteistö- ja rakennusala lohkaisee noin 40 prosenttia Suomessa käytettävästä energiasta. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi alalla tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma tukee uusien innovaatioiden löytämistä.
www.tekes.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Teemu Kärkäs

Matalan korkotason, Pohjoismaiden vakaan talouden ja kuluttajien ennätysvahvan uskon ansiosta toimitilamarkkinat ovat elpymässä Suomessa, todettiin toimitilakiinteistöihin erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n järjestämässä pääomamarkkinatilaisuudessa Helsingissä, 21.9.2010.
www.sponda.fi

Lue »

Maailmalta, MILA »

27.4.2010 | Teemu Kärkäs

Sanotaan, että Tanskassa asuu maailman onnellisin kansa. Mistä se johtuu? Tanska on liberaalinen ja suvaitsevainen maa, ja tanskalaisilla on yleisesti ottaen iloinen elämänasenne, vahva itsetunto ja hyvä oman elämän hallinta. Niissä tanskalaiset ovat ehdottomasti Pohjoismaiden kärkipäätä. Työ on tärkeä asia, mutta vapaa-aika ja perhe vielä tärkeämpiä, joten töissä ei yleensä vanuta myöhään ellei siihen ole erityisen hyvää syytä.

Lue »

MILA »

27.4.2010 | Teemu Kärkäs

MIL:llä on edustaja Rakennustietosäätiön edustajistossa.

Rakennustietosäätiö RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja toimii koko rakennustietoyhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Toiminnalla taataan hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan vaatimusten mukaiset rakennusalan tiedot ja työkalut niin ammattilaiselle kuin kodinrakentajallekin.

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Itä-Lappiin Savukosken kuntaan.
Suunnitteilla olevan kaivoshankkeen tavoitteena on hyödyntää alueen fosforimalmiesiintymää rakentamalla kaivos ja mahdollisesti rikastamo, jonka tuotteita olisivat fosfori ja rautarikaste. Vaihemaakuntakaavassa onkin esitetty 58 neliökilometrin suuruinen kaivosaluevaraus sekä sadan kilometrin pituinen ratalinjaus välille Kelloselkä-Sokli.
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavalla korvataan osa Itä-Lapin maakuntakaavassa olevista aluevarauksista. Vaihemaakuntakaava käsittää vain kaivoshankkeen kannalta keskeiset merkinnät ja aluevaraukset. Lisäksi se ohjaa jatkosuunnittelussa muun muassa huomioimaan erityisesti poronhoitoon ja luontoarvoihin liittyvät näkökohdat.
Kaavasta tehtiin määräajassa kuusi valitusta, jotka hylättiin.
Ympäristöministeriö

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Simon kunnan, Kemin kaupungin ja osin myös Keminmaan kunnan alueille. Kaavalla korvataan osa Länsi-Lapin seutukaavassa olevia aluevarauksia.
Kemi-Tornion ydinvoimamaakuntakaava sallii ydinvoimalaitoksen sijoittamisen energiahuollolle varatulle alueelle. Alue sijaitsee Simon kunnan Karsikkoniemessä. Kaavaa varten tehtiin mittavat arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista mahdollisista vaikutuksista.
Alueen toteuttaminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä lisäydinvoiman rakentamisesta. Lisäksi edellytetään alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Maakuntakaava ohjaa ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon erityisesti pelastusviranomaisten toimintaedellytysten turvaamisen.
Kaavasta tehtiin neljä valitusta, jotka hylättiin.
Ympäristoministeriö

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Valtion kiinteistöstrategiaa päivittämään asetettu työryhmä ehdottaa valtion kiinteistövarallisuuden luokittelua omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan eli strategisiin omistuksiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Työryhmä ehdottaa myös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnan keskittämistä edelleen.
Valtioneuvosto

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkkinoilla kaupankäynnin odotetaan vilkastuvan vuoden 2010 aikana. Vuokramarkkinoilla on kuitenkin yhä haasteita, toimistojen vajaakäyttöaste kasvaa vielä jonkin verran ja markkinoiden eriytyminen jatkuu. Rakennusmarkkinoilla asuntorakentaminen vilkastuu kuluvan vuoden aikana, mutta toimitilarakentamisen nousua saadaan yhä odottaa. Vuokra-asuntotuotannon pelätään vähentyvän, kun valtion elvytystoimenpiteet vuodenvaihteessa päättyvät ja vapaarahoitteinen asuntotuotanto samanaikaisesti kasvaa. Toimitilahankkeet painottuvat julkiselle sektorille. Inframarkkinoilla suhdannetilanne heikkenee.
RAKLI

Lue »