MIL » Arkisto

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Ympäristöministeriön asettama kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä on luovuttanut raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kaupan merkitystä yhdyskuntakehityksen muutostekijänä, kulutuskäyttäytymisen muutosten ja kaupan palvelujen vastaavuutta, kaupan ohjauksen ajanmukaisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksia kaupan sijaintiin ja rakenteeseen.
Työryhmä korostaa raportissaan seudullisen suunnittelun merkitystä isoissa kaupan hankkeissa ja ehdottaa, että maakuntakaavoissa määriteltäisiin sijainnin ohella myös kaupan suuryksiköiden enimmäiskoko. Työryhmä ehdottaa myös, että kaupan ohjauksen periaatteet kirjattaisiin nykyistä selkeämmin lainsäädäntöön. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasemasta luovuttaisiin, jolloin kaikkea kauppaa ohjattaisiin samoilla säännöillä. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää sekä maankäyttö- ja rakennuslain että valtakunnallisten …

Lue »

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa Rokuan aluetta koskeva kuntien yhteinen yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Rokua sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien raja-alueella. Pitkään vireillä ollut yleiskaava kattaa 86 neliökilometrin kokoisen alueen, joka muodostaa maisemallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Yhteisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata arvokkaan luonto- ja matkailualueen maankäytön kehittämistä ja rakentamista. Yleiskaavassa on otettu huomioon alueen luonto ja erityispiirteet.
–http://www.ymparisto.fi/

Lue »

Ajankohtaista, Maanmittarikilta, MILA, Tapahtumat »

3.6.2009 | Katri Nuuja

Maanmittausalan opiskelijoiden vuotuinen kansainvälinen tapaaminen IGSM (International Geodetic Students Meeting) järjestettiin tänä keväänä Zürichissa.
Osallistujia oli yhteensä  160 ja he edustivat 15 eri maata. Suomen delegaatio oli ilahduttavan suuri, siihen kuului viisi opiskelijaedustajaa Maanmittarikillasta ja kolme senioriedustajaa (sekä yksi varjo-senioriedustaja).
Seniorit ovat tapaamisessa ”epävirallisia” osallistujia, onhan kyseessä opiskelijatapaaminen. Tosin IGSM:n General Assembly antoi viime vuonna senioreille äänioikeuden ja yhden yhteisen äänen, joten äänestyksiin osallistui muiden jäsenmaiden ohella tänä vuonna myös useita eri kansallisuuksia edustava jäsenmaa nimeltä ”Seniors”.
Sveitsi on maanmittarin luvattu maa, eikä …

Lue »