MIL » Arkisto

MILA, Virallista »

7.12.2009 | Heidi Falkenbach

Syyskokous järjestettiin perinteiseen tapaan Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä. Tärkeimpinä asioina kokouksessa olivat perinteiseen tapaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2010 ja uusien hallitusten jäsenten valinta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen valmistelema sääntömuutosesitys. Pöytäkirjan luonnos (jota pöytäkirjan tarkastajan eivät ole vielä tarkastaneet) löytyy täältä.
Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti Liitto jatkaa toimintaansa pitkälti samaan tapaan kuin kuluvana vuonna. Erityistä painoa annetaan hallituksen toiminnan ja Liiton hallinnon ja sähköisen viestinnän kehittämiselle. Myös talousarvio pysyy pitkälti viimevuotisen kaltaisena.
Suurin muutos on jäsenmaksuissa, joiden uudistamisesta kokous päätti esityksen mukaisesti. Ensinnäkin, varsinaisen jäsenen jäsenmaksua lasketiin 20 euroa 65 euroon/vuosi. Eläkeläisjäsenten …

Lue »

Virallista »

1.12.2009 | Heidi Falkenbach

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA: Tarkastamaton
SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika torstaina 19.11.2009 klo 16.30
Paikka TKK:n päärakennus, E-sali, ESPOO
Läsnä Arvo Vitikainen, puheenjohtaja
            Pekka Halme
           Johan von Wendt
           Leo Olkkonen
           Katri Nuuja
          Mikko Hovi
          Ilmari Koppinen
          Hilkka Julkunen
          Sami Suoknuuti
         Erkki-Sakari Harju
         Heidi Falkenbach, sihteeri
1 § Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Pekka Halme avasi kokouksen klo 16.35.
2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali
Esitys            Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Päätös            Syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Arvo Vitikaisen.
3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
Esitys   Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Syyskokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös  Kokouksen sihteeriksi valittiin Heidi Falkenbach. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Suoknuuti …

Lue »

Virallista »

1.12.2009 | Heidi Falkenbach

Syyskokous on vahvistanut seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2010:

Varsinainen jäsen: 65 € yhdessä erässä maksettuna, 70 € kahdessa erässä maksettuna
Eläkeläisjäsen: 40 €
Nuori jäsen: 0 € ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40€
Kunniajäsen: 0 €
Vastavalmistunut jäsen: 40 € kahden vuoden ajan valmistumisesta
Alennettu jäsenmaksu (hakemuksesta): 40 €
Työtön jäsen: 15 €
Yhteisöjäsen: 300 €

Lue »

Maailmalta, MILA »

3.6.2009 | Heidi Falkenbach

FIG:n vuosittainen Working Week järjestettiin tänä vuonna Eilatissa, Israelissa. Teemana Working Weekillä oli maanmittareiden rooli kiihtyvässä  kehityksessä. Tapahtumaan osallistui yli 500 maanmittaria yli 65 maasta. Suomalaisia Eilatissa oli kymmenkunta.
Working Weekin ohjelma oli perinteisen kaavan mukainen, eli viikko aloitettiin maanantaina General Assemblyn kokouksella, tiistaista torstaihin kuunneltiin ja pidettiin konferenssiesitelmiä, ja perjantaina pidettiin General Assemblyn jälkimmäinen puolisko.
General Assemblyssä käsiteltiin vuosikokouksen rutiiniasioiden (presidentin sekä komissioiden puheenjohtajien raportit edellisestä kaudesta, tilinpäätös, jäsenmaksut) lisäksi komissio 8 (Spatial planning and development) tulevan kauden puheenjohtajan valinta, vuoden 2013 Working Weekin järjestäjän valinta sekä Afrikka-aiheisen Task Forcen perustaminen.
Komissio 8 tulevaksi puheenjohtajaksi vuosille 2011–2014 …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Kauppakeskuksiin ja muihin vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Citycon sai Vantaan kaupungin päätöksellä tonttivarauksia Myyrmäestä. Citycon suunnittelee kauppakeskus Myyrmannin laajentamista, mikä on olennainen osa koko alueen palveluiden kehittymistä.
Myyrmäki on pääkaupunkiseudun tiheimmin asuttu alue. Kauppakeskus Myyrmanni sijaitsee liikenteen solmukohdassa, lähijuna-aseman ja bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä, erittäin tiiviisti rakennetun alueen keskellä. Myyrmannin saavutettavuus paranee entisestään Kehäradan rakentamisen ja Kehä II:n jatkamisen ansiosta lähitulevaisuudessa. Työpaikkoja Myyrmannin vaikutusalueella on noin 30 000.
Citycon aloitti kauppakeskus Myyrmannin kehittämisen vuonna 2007. Tuolloin kauppakeskuksen ravintolamaailma Deli uudistui. Seuraava uudistuskohde on toisen kerroksen nk. Muodin Maailma vuonna 2010.
Tonttivaraukset luovat mahdollisuuden kauppakeskus Myyrmannin …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Maaseutuasumisen teemaryhmän kanssa kyläkaavoituksen kehittämishankkeen, johon osallistuu kuntia ja kylätoimijoita eri puolilta maata. Hanke kestää puolitoista vuotta ja sen tavoite on helpottaa kylien rakentamista ja vahvistaa kyläläisten roolia kaavan laadinnassa.
Hanke liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Sen mukaan yleiskaavaa voidaan entistä joustavammin käyttää suoraan rakennusluvan perusteena kyläalueilla. Tällaisen yleiskaavan alueella ei enää tarvita asemakaavaa tai erillistä suunnittelutarveratkaisua. Muutoksella vahvistetaan maaseudun kylämuotoista asumista ja vähennetään haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista. Samalla voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja vähentää yhdyskuntien hajautumista sekä helpottaa kunnallisten palvelujen ja …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Asuntoministeri Jan Vapaavuori, valtion edustajat sekä Helsingin seudun kuntajohtajat arvioivat tänään vuosi sitten solmitun asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen toteutumista.
Valtion aiesopimuksessa lupaamat toimenpiteet on suurelta osin toteutettu ja asuntorakentamisen elvyttämiseksi on valmisteilla myös uusia tukitoimia. Helsingin seudun 14 kunnan osalta sopimuksen tavoitteiden toteutumisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Tänä vuonna Helsingin seudulla valmistunee noin 8 000 asuntoa, joista noin 1 700 on ARA-vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntotuotannon näkymät ovat parantumassa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa hakemusten määrä jopa ylittää aiesopimuksen mukaisen tason. Monissa kehyskunnissa tavoitteisiin on vielä matkaa.
”On selvää, että  kovan rahan omistusasuntotuotanto hiipuu nyt merkittävästi”, totesi …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Vuokraturva-ryhmään kuuluva Asuntoturva Oy, Auratum-yhtiöihin kuuluva Auratum Kiinteistöt Oy ja Öhman Rahastoyhtiöt ovat saaneet valmiiksi 500 vapaarahoitteisesta asunnosta koostuvan rahaston. Rahasto osti 500 omistusasuntoa ja vuokrasi ne.
Yksityissijoittajien pääomilla rakennettu pääomarahasto Quorum Asuntoturva I Ky osti yksittäisiltä asuntoaan myyneiltä yksityishenkilöiltä yhteensä 500 asuntoa ja vuokrasi ne vapailla markkinoilla. Asunnot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa, ja suurin osa niistä on yksiöitä tai kaksioita. Ostetut asunnot on jatkossa tarkoitus pitää pitkäaikaisessa vuokrauskäytössä.
Lisätietoja:
Jaakko Sinnemaa, toimitusjohtaja, Asuntoturva Oy, puh 041 5280 329
Matti Äijälä, toimitusjohtaja, Auratum Kiinteistöt Oy, puh 045 6344 400.

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Destia Oy on sopinut yhteistyöstä Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Kiimingin Ideapark-liikekaupungin rakentamisesta. Hankkeelle on varattu yli 30 hehtaarin maa-alue. Kiimingin Ideapark-liikekaupungin laajuus on noin 100 000 neliömetriä. Hanke käynnistyy toukokuussa 2009. Rakentamisvaihe työllistää noin 1 000 henkilöä.
Destia toimii hankkeessa projektijohtajana ja tuo mukanaan infrarakentamisen ja projektinjohdon ydinosaamisensa. Destia ei toimi hankkeessa kiinteistösijoittajana. Pääyhteistyökumppanina liikerakentamisen osalta on Metsäliiton Puutuoteteollisuus, jolla on kansainvälistä kokemusta puutuoteosien toimittamisesta vaativiin liike- ja julkisiin rakennuksiin.
– Nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa tällaisen ison rakennushankkeen käynnistyminen on merkittävä asia. Destia on luonteva projektinjohtaja hankkeelle, jossa infrarakentaminen on suuressa osassa. …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Mustasaaren Raippaluotoon. Hanke koskee Raippaluodon Vallgrundiin suunniteltua noin 2350 hehtaarin aluetta, jonne on tarkoitus rakentaa 45 kpl 3-5 MW tuulivoimalaitosta. Tuulivoimalan tyyppinen hanke koskettaa monia osallisia, vaikka ei olekaan suurten taajamien läheisyydessä. Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 20 virallista lausuntoa ja yli 400 henkilön antamaa 237 mielipidettä. Länsi-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisena lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on pääosin käsitelty ne asiat, jotka YVA-laki vaatii, mutta pitää ensisijaisen tärkeänä, että jatkotyössä vaikutusten arviointiin käytettävät arviointimenetelmät selostetaan tarkemmin.
Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että arviointiselostuksessa esitetään hankkeen liittymät muihin …

Lue »