MIL » Ajankohtaista, Virallista

Kutsu syyskokoukseen

18.10.2023
MIL Ylläpito

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n syyskokous pidetään torstaina 23.11.2023 klo 18.00 Keskustakirjasto Oodin ryhmätilassa 7, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.  Myös etäosallistuminen Teamsin välityksellä on mahdollista, minkä takia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 21.11.2023 osoitteeseen toimisto@milry.fi kokouslinkin lähettämistä varten. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Tervetuloa!

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys: Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntelaskijain vaali

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämälläkokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. 

Esitys: Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024

Liite 2: Toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Esitys: Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

7 Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2024

Liite 3: Talousarvio vuodelle 2024

Esitys jäsenmaksuiksi:

– Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi,
– Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
– Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 6 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi
– Kunniajäsen, ilmainen
– Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
– Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
– Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
– Yhteisöjäsen
Yritykset:
Alle 10 työntekijää, 500 euroa/vuosi, 
10 tai yli työntekijää, 1000 euroa/vuosi
Kunnat:
Kunnat alle 50 000 asukasta, 500 €/vuosi
Kunnat yli 50 000 asukasta, 1000 €/vuosi

Esitys: Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

8 Sääntömuutos

Sääntömuutosehdotus on julkaistu osoitteessa https://milry.fi/sisalto/tuodut/Saantojen-muutosesitys-2023.pdf

Esitys: Syyskokous päättää sääntömuutoksen hyväksymisestä

9 Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Esitys: Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali

Esitys: Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 Maanmittauspäivien 2024 tilannekatsaus

Esitys: Järjestelytoimikunta informoi tilanteesta

12 Seuraava kokous

13 Muut asiat

14 Kokouksen päättäminen

Artikkelin avainsanat: ,