MIL » Uutiset, Vaikuttaminen

Ajankohtaista Ryhti- ja Katja-hankkeista

2.11.2023
Ville Paatsola

Kansallisissa Ryhti- ja Katja-hankkeissa kehitetään tällä hetkellä tietomallipohjaisia kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosesseja. Nämä tulevat vaikuttamaan osaltaan myös kuntien mittaustoimintaan, koska vuoden 2025 alusta lähtien rakennuslupadokumentteja voidaan toimitta myös IFC-tietomallimuodossa. Hankkeisiin on mahdollista myös osallistua erilaisten työpajojen ja tapahtumien kautta, joten hankkeiden sivut kannattaa laittaa seurantaan. 

Ryhti-hanke https://ryhti.syke.fi/

Katja-hanke https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM028:00/2023

Hankkeisiin liittyen tällä hetkellä esim. Lausunto-palvelusta löytyy avoin lausuntopyyntö tietomallipohjaisten kaavojen ensimmäisistä sisällöistä. Vastausaikaa on 30.11. asti https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=afda9423-2449-44a0-804c-21820f3fd81f

GeoForum Summitissa on Ryhti-hankkeen työpaja ja rakennetun ympäristön sanastoihin liittyvä info järjestetään marraskuun lopussa https://kirahub.typeform.com/to/MiMsmfDo

Artikkelin avainsanat: ,