MIL » Ajankohtaista, Virallista

MIL/MAKLI-yhdistymishanke etenee

29.8.2022
Sini Ojalainen

Maanmittausinsinöörien liiton ja Maklin hallitukset koontuivat yhteistyöpalaveriin 27.8.2022 Hämeenlinnassa. Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi käytännön asioita, joita yhdistysten suunniteltu sulautuminen vielä vaatii.

Palaverissa keskusteltiin yhdistysten esimerkiksi hallinnon osalta jäsenrekisterien yhdistämisestä, pankki- ja postipalveluiden järjestämisestä sekä taloushallinnon hoidosta, nettisivuista sekä yhdistysten säännöistä.

MIL:n sääntöihin on tehty jo keväällä tehty muutos, joka mahdollistaa muidenkin kuin maanmittausalan diplomi-insinöörien liittymisen liittoon. Jatkossa muidenkin maanmittausalan oppilaitosten opiskelijoiden ja valmistuneiden sekä maanmittausalalla toimivien henkilöiden on mahdollista liittyä MIL:n jäseneksi.

Lisäksi yhteistyöpalaverissa käsiteltiin opiskelijayhteistyötä ja jäsenhankintaa, verkostoitumismahdollisuuksia sekä nettifoorumin tarvetta. Keskusteltiin myös yhteistyön laajentamisesta eri työnantajien (yritykset, kunnat ja valtio) ja opiskelijoiden sekä työssäkäyvien maanmittareiden kesken. 

Jatkossa liittoon voivat liittyä kaikkien maanmittausalaa opettavien koulujen maanmittausopiskelijat. Näitä kouluja ovat Metropolia (Helsinki), Lapin amk (Rovaniemi) ja Novia (Vaasa). Tämä toivottavasti hyödyttää opiskelijoita ja maanmittareita tarvitsevia yrityksiä tulevien harjoittelijoiden ja työntekijöiden muodossa sekä toisinpäin työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisessä.

Yhdistymishankkeen seuraavat merkittävät askeleet ovat syys-lokakuulle suunnitellut MAKLI:n liittokokoukset, joissa on tarkoitus päättää MAKLI:n purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä MIL:n yhteyteen. Jos tarvittavat päätökset saadaan tehtyä MAKLI:n osalta suunnitellusti ja ajallaan, MIL:n sääntömääräinen syyskokous marraskuussa pääsee valitsemaan uudistuvalle yhdistykselle uutta yhteistä hallitusta.

Artikkelin avainsanat: ,