MIL » Ajankohtaista, Virallista

Kutsu MIL ry:n kevätkokoukseen 26.4.2022 klo 17.00

3.4.2022
Mikael Still

Paikka: MML Pasilan toimipiste, neuvotteluhuone Toimitus osoitteessa Opastinsilta 12, Helsinki tai virtuaalisesti Teamsin kautta (Ilmoittautuminen osoitteeseen toimisto@milry.fi)

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan vaali
  • Esitys            Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 3. Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali
  • Esitys            Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi                  pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
 4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsu ja esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 1/2022.
  • Esitys            Kevätkokous toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
  • Esitys            Hyväksytään esityslistan työjärjestys.
 6. Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2021
  • Toimintakertomus vuodelta 2021 (liite 2).
  • Esitys            Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  • Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021 (liite 3).
  • Esitys            Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 8. Sääntöjen muutos
  • Hallitus on päättänyt modernisoida liiton sääntöjä. Sääntömuutosehdotus on julkaistu osoitteessa www.milry.fi.
  • Esitys            Kevätkokous päättää sääntömuutoksen hyväksymisestä
 9. Seuraava kokous
 10. Muut mahdolliset asiat
 11. Kokouksen päättäminen