MIL » Ajankohtaista, MILA, Virallista

Kutsu syyskokoukseen 26.11.2020

27.10.2020
Mikael Still

MIL ry syyskokous to 26.11.2020 klo 17.00 Teams-kokouksena. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 25.11.2020 osoitteeseen toimisto@milry.fi kokouslinkin lähettämistä varten.

Fyysinen kokous pidetään Maanmittauslaitoksen tiloissa (kokoushuone Toimitus, 1. krs, Opastinsilta 12, Helsinki), mutta suositellaan osallistumista virtuaalisesti. 

Esityslista:

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan vaali
         Esitys: Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
 • Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

 • Laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 3/2020, joka postitettiin kaikille jäsenille 5.11.2020.

                      Esitys Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

 • Työjärjestyksen hyväksyminen

                      Esitys: Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

 • Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021

                      Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

                      Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

 • Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2021

                      Liite 3, Talousarvio vuodelle 2021

Esitys: Jäsenmaksut pidetään muuttumattomina, syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:

                      – Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.

                      – Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi

                      – Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40

                      euroa/vuosi

                      – Kunniajäsen, ilmainen

                      – Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden

                      ajan

                      – Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi

                      – Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi

                      – Yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi

                      Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

 • Liiton puheenjohtajan vaali vuosille 2021-2022

                      Esitys: Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuosille 2021-2022

 • Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

                      Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat:

– Hanna Lauhkonen, Katri Nuuja, Mikko Hovi, Sini Pekkala, Kimmo Sulonen ja Mikael Still.

                      Esitys: Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

 • Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali

                      Esitys: Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

 • Keskustelu MAKLI:n aloitteesta MIL:n ja MAKLI:n mahdollisesta yhdistymisestä

                      Esitys: Keskustellaan aloitteesta ja päätetään jäsenkyselyn järjestämisestä.

 • GeoForum Finlandin esitys

GeoForum Finland ry:n puheenjohtaja Juha Saarentaus kertoo yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta.

 • Seuraava kokous
 • Muut asiat
 • Kokouksen päättäminen