MIL » Ajankohtaista, Uutiset, Vaikuttaminen, Virallista

Jäsenkyselyn tulokset

19.3.2020
Mikael Still

Jäsenkysely on nyt päättynyt ja vastauksia tuli 94 kpl. Vastaajista 57 hlöä, eli 60 % suhtautui myönteisesti mahdolliseen yhdistymiseen MAKLI:n kanssa. Vastaavasti 23 hlöä, eli 25 % suhtaiutui kielteisesti ja 14 hlöä, eli 15 % suhtauitui neutraalisti.

Kielteisesti vastanneilta kysyttiin vielä, pysyykö jäsenenä mahdollisessa yhdistymistilanteessa. Tähän 17 hlöä, eli 74 % vastasi harkitsavansa jäsenyyden päättämistä ja 6 hlöä, eli 26 % ettei yhdistymisellä olisi vaikutusta jäsenyyteen.

Tulokset käsiteltiin kevätkokouksessa 18.3.2020, johon osallistui kuitenkin hallituksen edustajien lisäksi ainoastaan kaksi muuta jäsentä. Sen takia kyselyn tulokset lähinnä merkittiin tiedoksi ja hallitus jatkaa asian työstämistä. Seuraavaksi asia käsitellään jossain muodossa syyskokouksessa.

Vapaita kommentteja tuli 40 kpl. Niissä esitettiin arvokkaita näkemyksiä puolesta ja vastaan ja ne otetaan mukaan jatkokäsittelyyn. Oli ilo huomata, että moni jäsen oli harkinnut asiaa syvällisesti ja vastauksissa punninnut hyötyjä ja haittoja. MIL hallitus kiittää kaikki kyselyyn vastanneita aktiivisuudesta. Kyselyn tulokset löytyvät tästä (vastaukset) ja tästä (vapaat kommentit).