MIL » Virallista

Kevätkokouksen 2017 esityslista

14.2.2017
Paavo Häikiö

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY

KEVÄTKOKOUKSEN 2017 ESITYSLISTA

 

Aika Torstaina 30.3.2017 klo 16.30

Paikka Tamperetalo

Läsnä Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 1/2017.

Esitys Kevätkokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2016

Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2016 (liite 2).

Esitys Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016 (liite 3).

Esitys Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

8 § Esitys, Seuraava kokous

Esitys Seuraava kokous on syksyllä Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä.

 9 § Muut mahdolliset asiat

FIG Working Week 2017 sekä Maanmittauspäivät 2017 järjestelytilanneraportti

10 § Kokouksen päättäminen

Artikkelin avainsanat: