MIL » Virallista

Syyskokouksen 2016 esityslista

28.9.2016
Paavo Häikiö

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY

SYYSKOKOUKSEN 2016 ESITYSLISTA

 Aika Tiistaina 8.11.2016 klo 16.45

Paikka Messukeskus (Messuaukio 1, Helsinki), sali 218

Läsnä Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2016). Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 4/2016.

Esitys Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

 6 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017

Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

7 § Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2017

Liite 3, Talousarvio vuodelle 2017

Esitys

Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:

– Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.

– Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi

– Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi

– Kunniajäsen, ilmainen

– Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan

– Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi

– Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi

– Yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi

Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

8 § Hallituksen puheenjohtajan vaali

Esitys Syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan

9 § Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat:

  • Hanna Lauhkonen
  • Mikko Hovi
  • Katri Nuuja
  • Kirsikka Riekkinen
  • Teemu Kärkäs

Esitys Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 § Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kalle Konttinen ja Kari Leppäaho.

Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Pekka Halme ja Jukka Laitila.

Esitys Syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11 § Muut asiat

FIG Working Week 2017 tilannekatsaus

12 § Kokouksen päättäminen