MIL » Avoimia työpaikkoja

Kokkolan kaupunki ilmoittaa haettavaksi KIINTEISTÖINSINÖÖRIN VIRAN

8.9.2016
Paavo Häikiö

Kiinteistöinsinöörin viran hakuaikaa on jatkettu 30.9.2016 saakka

Kokkolan kaupunki ilmoittaa haettavaksi Maa- ja vesialueiden hallintapalveluiden vastuualueella

 

KIINTEISTÖINSINÖÖRIN VIRAN

 

Kiinteistöinsinööri on kaupunkimittaus -palveluyksikön vastaava viranhaltija, joka vastaa kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä. Kiinteistöinsinööri toimii kaupungin kiinteistörekisterin pitäjänä ja hoitaa kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain mukaiset kiinteistöinsinöörin tehtävät. Kiinteistöinsinööri toimii kaupungingeodeetin alaisuudessa ja vastaa edellä olevan lisäksi tonttijakojen laadinnasta, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta, osoitenumeroinnista sekä hyväksyy kaavoituksen pohjakartan. Kiinteistöinsinööri on lisäksi kaupungingeodeetin sijainen ja kaupunkimittaus-palveluyksikön esimies.

Kiinteistöinsinöörin erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksessa (entinen Teknillisen korkeakoulun maanmittausosasto) suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää huolellisuutta, itsenäistä työotetta, yhteistyökykyä, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 14.8.2016 mennessä.

Kirjalliset hakemukset voi toimittaa 12.8.2016 klo 16 mennessä myös Kokkolan kaupungin kirjaamoon osoitteella Kauppatori 5, PL 43, 67101 Kokkola. Kuoreen merkintä ”Kiinteistöinsinööri”.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja:  Kaupungingeodeetti Matti Kivistö, 0447809343 ja kiinteistöinsinööri Anders Blomqvist 0447809353

Artikkelin avainsanat: