MIL » Avoimia työpaikkoja

Kangasalan kunnassa on haettavana GEODEETIN VAKITUINEN VIRKA

8.9.2016
Paavo Häikiö

Kangasalan kunta jatkaa hakuaikaa 25.9.2016 klo 24.00 saakka.
GEODEETIN VAKITUINEN VIRKA
Geodeetti toimii teknisessä keskuksessa. Hän vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta,
etenkin maan hankinnasta, maankäyttösopimuksista ja muista mahdollisista kiinteis-
tösopimuksista.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on maanmittausalan korkeakoulututkinto ja hyvä
käytännön kokemus tehtäväalueelta. Kokemus toimialan johtamis- ja kehittämistehtä-
vistä katsotaan eduksi.
Tehtävässä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, kiinteistösopimusten tekniikan ja juridii-
kan osaamista sekä yhteistyökykyä moniammatillisessa organisaatiossa. Arvostam-
me itsenäistä toimintatapaa, oma-aloitteisuutta, kehittämishalua ja innostunutta asen-
netta.
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkä-
rintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa.
Kangasalan kunnan tekniselle keskukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen
tulee toimittaa 4.9.2016 klo 24.00 mennessä web-sivujen www.personnel.fi kautta.
Lisätietoja tehtävästä antaa Kangasalan tekninen johtaja Mikko Ilkka, puh. 050 550
9089, etunimi.sukunimi@kangasala.fi sekä Personnel Group toimitusjohtaja Ari Juvo-
nen, puh. 03 3138 0444.

Artikkelin avainsanat: