MIL » MILA, Mittanauhan nollapäässä

Puheenjohtajalta: Mikä on tulevaisuuden maanmittari?

8.10.2014
Pekka Halme

Lokakuun puolessa välissä Tukholmassa pidettävässä yhdistetyssä Samhällsbyggnadsdagarna-tilaisuudessa ja pohjoismaisessa maanmittarikongressissa on yhtenä aiheena maanmittarin muuttuva rooli. Asialla on monia ulottuvuuksia alkaen ammatti-identiteetistä, koulutusohjelmien sisällöstä ja rakenteesta aina työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin, alan ammattilaisten järjestäytymiseen eri yhdistyksiin ja käytännön työtehtävien muutoksiin. Kysymys roolin muuttumisesta tulee ehkä helpommin mieleen meille ”vanhoina aikoina” opiskelleille kuin nuorelle sukupolvelle, jolle se voi olla täysin epärelevantti, ellei peräti tyhmä kysymys. Siitä kuitenkin Tukholmassa puhutaan.

Ammattikunnan kannalta tärkeintä lienee, että koulutus muodostaa järkevän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka antaa valmiuksia sijoittua mielekkäisiin työtehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla. Aalto-yliopiston uudistettu koulutuskokonaisuus on ymmärtääkseni juuri sellainen, vaikka maanmittaus-sanaa siitä ei tahdo löytyä. Yhdistyksiin kuulumisen kannalta tilanne on MIL:n näkökulmasta vaikeutunut. Osalle uuden mallin mukaista tutkintoa opiskelevista on helpompi ja luontevampi kuulua RIL:iin kuin MIL:iin, koska opinnot ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluu perinteisiä rakennusinsinööriaiheita. Miten sitten käy maanmittari-identiteetin, kysyvät monet. Mikä on maanmittari-identiteetti, kysyvät toiset. Tarve kuulua johonkin on lähes luonnonvoima, mutta minkä ympärille identiteetin pitäisi ylipäänsä rakentua? Sitä on meidän kaikkien hyvä välillä miettiä.

Maistiaisia samasta aiheesta saatiin myös CLGE:n syyskokouksessa 26.–27.9 Reykjavikissa. 36 Euroopan maan järjestön jäsenyhdistyksissä on monenlaisia maanmittareita ja ei-maanmittareita alan moninaisissa tehtävissä. Yksi järjestön viime vuosien projekteista on ollut vaikuttaminen eurooppalaiseen huoneistoalan määrittämisen standardiin. Standardista en juuri ymmärrä käytännön tasolla, mutta sen soveltaminen on arkipäivää monelle maanmittarille muissa maissa. Perinteisten suomalaisen maanmittarin tehtävien näkökulmasta asiaa tarkastellen CLGE:n jäsenyyden hyödyt MIL:lle ovat olleet melko vähäiset. Tulevaisuuden maanmittariroolien näkökulmasta jäsenyyden hyötyihin avautuu aivan toisenlainen näkökulma.

Yhteiskunnan tarpeet muuttuvat ja ammattien sisällöt seuraavat mukana. Pidän aivan varmana, että suomalaisen maanmittarin tehtäväkenttä on tulevaisuudessa paljon muuta kuin, mitä se on tänä päivänä, parin vuosikymmenen takaisista ajoista puhumattakaan. Se pitää hyväksyä ja pohtia, mitä se mahdollisesti vaatii MIL:lta. Siitä voimme keskustella seuraavaksi MIL:n syyskokouksessa Maankäyttötieteiden eli entisten Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä lokakuun lopussa.

Syyskokousta odotellen

Pekka Halme
puheenjohtaja