MIL » MILA, Mittanauhan nollapäässä

Puheenjohtajalta: Rekisterinpito on taitolaji

28.4.2013
Pekka Halme

Viime aikojen häly poliisin rekisterissä olevasta presidentti Putinia koskevasta merkinnästä muistutti viranomaisten pitämien rekisterien ja niiden sisältämän tiedon merkityksestä yhteiskunnassa. Tietosisällön pitäisi olla kattava, ajantasainen ja oikea. Tietojen pitäisi olla myös, henkilösuojanäkökulma huomioon ottaen, mahdollisimman avoimesti ja laajasti käytettävissä. Vaikka Maanmittauslaitoksen ja kuntien ylläpitämissä kiinteistö- ja kirjaamistiedoissa on myös henkilötietoja, ei niihin onneksi yleensä liity Putin-sotkun kaltaisia ongelmia. Ettei mitään tuollaisia ongelmia edes tulisi, parannetaan rekisterien laatua koko ajan. Puuttuvia tietoja lisätään ja virheellisiä merkintöjä korjataan ja, totta kai, uudet tiedot päivitetään mahdollisimman nopeasti. Tämä taas on mahdollista vain, kun rekisterimerkinnöistä huolehtivat ammattitaitoiset, vastuuntuntoiset työntekijät. Yhteiskunnan perusrekisterin pitämiseen ei voi suhtautua kevyesti.

Rekisterinpito-osaamisesta on lyhyt askel koulutusasioihin. Maanmittausalan diplomi-insinöörikoulutus on puhututtanut jo jonkin aikaa, kun Aalto yliopiston ulkopuolisten on ollut vaikea saada käsitystä meneillään olevan tutkintouudistuksen sisällöstä. On jopa pelätty opetuksen katoamista tai ainakin jakautumista moneen osaan tai sen muuttumista muuten tunnistamattomaksi. Opetus ei ole kuitenkaan mihinkään katoamassa, mutta kaksi jälkimmäistä pelkoa vielä hieman vaivaavat. Tilanne selkiytynee, kun saamme tietoa päivittyvistä suunnitelmista. Aiheeseen liittyy myös kysymys lainsäädännössä oleviin alamme eräiden tehtävien koulutustasovaatimuksista. On kysytty, ovatko ne enää nykypäivänä tarpeen. Hyviä perusteluja on esitetty sekä vaatimusten poistamisen että säilyttämisen puolesta. MILA:n seuraavissa numeroissa voinemme palata näihin tärkeisiin asioihin.

Kuopion maanmittauspäivät olivat erittäin onnistunut tilaisuus. Kiitos siitä kuuluu tietysti järjestäjille mutta myös päivien osallistujille. Hyvä tunnelma syntyy siitä, että paikalla on paljon vä keä. Päivillä saimme myös tiedon, että traditio jatkuu ja historian 50. maanmittauspäivät järjestetään Seinäjoella 20. – 21.3.2014.

Kevät etenee nyt aimo harppauksin. Sukset siirsin jo varaston nurkkaan.

Toivotan teille kaikille, hyvät lukijat, Hauskaa Vappua!

Pekka Halme, puheenjohtaja