MIL » MILA, Vaikuttaminen

Hakeminen opiskelemaan Aalto-yliopistoon uudistuu

1.3.2013
Vieraskirjoittaja

Maanmittausalaa eli kiinteistötaloutta ja geoinformatiikkaa opiskellaan nykyisin Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun kuuluvalla maankäyttötieteiden laitoksella. Ensi syksynä aloitettava uudenmuotoinen kandidaattikoulutus aiheuttaa huomattavan muutoksen näiden opintojen rakenteeseen ja myös ensi kevään opiskelijahakuun.

Opinnoissa edetään kaksiportaisen mallin mukaisesti. Ensin suoritetaan tekniikan kandidaatintutkinto ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tutkinto. Insinööritieteiden korkeakoulussa on ensi keväästä lähtien vain yksi kandidaattiohjelma ja siinä kolme hakukohdetta eli pääainetta: kone- ja rakennustekniikka, energia- ja ympäristötekniikka ja rakennettu ympäristö.

Tekniikan kandidaatin tutkinto luo perustan osaamiselle, jota syvennetään diplomi-insinöörin tutkinnossa. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Kandidaattivaiheen jälkeisen diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus taas on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika 2 vuotta. Insinööritieteiden kandidaattiohjelmaan hyväksytty saa samalla opiskeluoikeuden jossakin diplomi-insinöörin tutkintoon johtavassa ylemmässä pääaineessa. Maankäyttötieteiden näkökulmasta diplomi-insinöörivaiheen pääaineita ovat:

Kiinteistötalous: kiinteistöjen hallinta, rahoitus ja arviointi; tekniikkaa, taloutta ja oikeustieteitä.

Liikennetekniikka ja maankäytön suunnittelu: liikennejärjestelmän ja alueidenkäytön analysointi, strateginen ja kestävä suunnittelu sekä suunnittelujärjestelmän integrointi.

Geoinformatiikka: paikkatiedot ja niiden hallinta, analysointi ja visualisointi; geodesia, fotogrammetria, kaukokartoitus ja kartografia.

Merkillepantavaa on, että kiinteistötaloutta tai liikennetekniikkaa ja maankäytön suunnittelua diplomi-insinöörivaiheessa opiskelemaan haluavat hakevat rakennetun ympäristön hakukohteeseen ja geoinformatiikkaa opiskelemaan haluavat hakevat energia- ja ympäristötekniikan hakukohteeseen.

Hakuaika Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmaan on 4.3.–3.4.2013.

Tutkimuksen mukaan maanmittausalalle opiskelemaan tulevat saavat tietoa alan opiskelumahdollisuuksista erityisesti sukulaisilta ja tuttaviltaan. Tästä syystä, arvon kollegat, kertokaapa lähipiirissänne tästä loistavasta, mutta nuorten ehkä hieman vähemmän tuntemasta opiskelualasta.

Arvo Vitikainen
kiinteistötekniikan professori, Aalto-yliopisto

Lisätietoja saa:
studies.aalto.fi
http://eng.aalto.fi/fi/current/prospective/

Artikkelin avainsanat: