MIL » Ajankohtaista, Virallista

Kutsu syyskokoukseen

23.9.2012
Mikko Hovi

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä torstaina 11. lokakuuta 2012 alkaen klo 16.00 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 104.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Hallitus

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2012 ESITYSLISTA

Aika: Torstaina 11.10.2012 klo 16.00
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 4/2012). Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 4/2012.

Esitys Syyskokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Huomionosoitukset

7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2013

Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Esitys Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2013.

8 § Talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013

Liite 3, talousarvio vuodelle 2013.

Esitys Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuksi seuraavat:

  • Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.
  • Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
  • Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi
  • Kunniajäsen, ilmainen
  • Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
  • Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
  • Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
  • Yhteisöjäsen, 300 euroa/vuosi

Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Pekka Halme, Mikko Hovi, Teemu Kärkäs, Kirsikka Niukkanen ja Katri Nuuja.

Esitys Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Tilintarkastajina ovat toimineet Liisa Larjamo ja Kari Leppäaho. Varatilintarkastajina ovat toimineet Kuisma Reinikainen ja Jukka Laitila.

Esitys Syyskokouksen valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.

11 § Seuraava kevätkokous

Esitys Yhdistyksen kevätkokous on Maanmittauspäivien yhteydessä Kuopiossa 21.3.2013.

12 § Tiedotusasia: FIG 2017

12 § Muut mahdolliset asiat

13 § Kokouksen päättäminen

Artikkelin avainsanat: ,