MIL » Ajankohtaista, Tapahtumat

Maanmittaustieteiden päivät 2011

1.11.2011
Mikko Hovi

Tapiola virtuaalimalli by Lingli Zhu

Maanmittaustieteiden seura juhlii 85-vuotista taivaltaan 1.-2.12.2011 pidettävillä Maanmittaustieteiden päivillä Tieteiden talossa Helsingissä. Päivien teema on ”Moniulotteinen maanmittaus”. Moniulotteisuuden mittaaminen, hallinta ja hyödyntäminen ovat ajankohtaisia kysymyksiä tänä päivänä kaikilla maanmittaustieteiden alueilla.

Ensimmäinen päivä aloitetaan Maanmittausalan korkeakouluopetuksen tulevaisuutta käsittelevällä esityksellä. Muutoin päivä on jaettu kahteen pääteemaan: 3D-Kiinteistöjärjestelmään ja Kaupunkimaan arviointiin ja maapolitiikkaan. Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen tullee lähivuosina mahdolliseksi myös Suomessa. 3D-kiinteistöjä käsittelevissä esityksissä pohditaan mm. mitä muutoksia tämä tulee aiheuttamaan nykyisiin käytäntöihin ja lainsäädäntöön, ja milloin näitä muutoksia on odotettavissa. Kaupunkimaan arviointia ja maapolitiikkaa ruotivissa esityksissä kuullaan ajankohtaista tietoa raakamaa-markkinoista sekä kuntien edustajien näkemyksiä maan hankinnasta ja maapolitiikan harjoittamisesta.

Toinen päivä aloitetaan Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen kartoitusalan vuoteen 2020 suuntautuvilla näkymillä. Paikkatietojen käytettävyys on moniulotteinen ongelma, jonka edellytyksiä ovat toisaalta paikkatietojen saatavuus ja toisaalta organisaation valmius käyttää paikkatietoja, mutta myös sietoisuus ulkopuolelta tuleville häiriöille. Yksi päivän teemoista on kaupunkien mittaustoimi, esitelmien aiheet käsittelevät valmisteilla olevia uusia Kaavoitusmittausohjeita ja kaupunkialueiden 3D-mittauksia ja – suunnittelua. Päivä lopetetaan näkymiin uusimmista tuloksista laserkeilauksen käytöstä metsien mittauksessa sekä ilmaston muutoksen vaikutuksista merenpinnan korkeuteen Suomen rannikoilla.

Päivien esiintyjäkaarti koostuu tiedemiehistä ja maanmittausalan rautaisista ammattilaisista ja asiantuntijoista.

Torstai-iltana kokoonnumme viettämään iltaa juhlabuffetin äärelle.

Lisätietoja osoitteesta mts.fgi.fi tai järjestelytoimikunnan sihteeriltä Kirsikka Niukkaselta (kirsikka.niukkanen(ät)aalto.fi, p. 050 338 7111).

Tervetuloa,
-Järjestelytoimikunta

Ohjelma
Maanmittaustieteiden päivät 1-2.12.2011
Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

1.12.2011
9:00-10:00 AVAJAISET

9:00-9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:30-9:45 Maanmittaustieteiden päivien avaus, Eija Honkavaara
9:45-10:00 Maanmittaustieteet 2020, prof. Kauko Viitanen, Aalto-yliopisto

10:00-12:30 3D-KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ, puheenjohtaja Kalle Konttinen

10:00-10:30 3D-kiinteistöjärjestelmät Euroopassa, johtava asiantuntija Jani Hokkanen, Maanmittauslaitos
10:30-11:15 3D-kiinteistöjärjestelmä Ruotsissa, Dr. Jenny Paulsson, KTH – Royal Institute of Technology

11:15-11:30 TAUKO

11:30-12:00 Case –tarkastelua 3D-kiinteistöjärjestelmästä ja sen tarpeesta kuntien näkökulmasta, Annamari Räty, Espoon kaupunki

12:00-12:30 3D-kiinteistöjärjestelmän kehittämisskenaariot ja kehittämissuunnitelmat Maanmittauslaitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta, yli-insinööri Pekka Halme, Maanmittauslaitos

12:30-13:30 LOUNAS

13:30-13:45 Maanmittausalan kirjoittajastipendin jako ja esitelmä

13:45-16:00 KAUPUNKIMAAN ARVIOINTI JA MAAPOLITIIKKA, pj. Pekka Lehtonen

13:45-14:15 Raakamaamarkkinat ja raakamaan hinta, johtava asiantuntija Risto Peltola, Maanmittauslaitos
14:15-14:30 Asemakaavan vanhentumisen vaikutus kiinteistöjen korvausarviointiin, maanmittausinsinööri Jouni Virtanen, Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto

14:30-14:45 KAHVITAUKO

14:45-16:00 Raakamaamarkkinat ja maapolitiikan harjoittaminen eri kunnissa.

Esiintyjiä on pyydetty miettimään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat kunnan käyttämät pääasialliset maan hankintakeinot, ja miksi näihin keinovalikoimiin on päädytty? Millä tavoin raakamaan hinnasta päätetään ja mitkä tekijät vaikuttavat raakamaan hintaan ja millä tavoin? Kuinka maanhankinta on onnistunut? Mikä on mielestänne hyvää/huonoa harjoittamassanne maapolitiikassa? Mitkä ovat mielestänne sellaisia asioita, joista muut kunnat voisivat ottaa mallia?

maanhankintapäällikkö Ahti Laakso, Tampereen kaupunki
kaupungingeodeetti Jari Kyllönen, Kuopion kaupunki
kaupungingeodeetti Marko Kankare, Hyvinkään kaupunki
kunnanvaltuutettu Jaakko Torppa, Tuusulan kunta

16:00-16:15 Ensimmäisen päivän yhteenveto

16:15-17:00 Seurojen kokoukset (MTS, MIL)

17:00- Illallinen ja illanvietto

Perjantai 2.12.2011

9:00-9:05 Päivien avaus, Eija Honkavaara

9:05 – 10:00 PAIKKATIETOALAN TÄHTÄIMESSÄ 2020-LUKU, pj. Heidi Kuusniemi

9:05 – 9:35 Geodeettisen laitoksen tervehdys, Prof. Jarkko Koskinen, Geodeettinen laitos
9:35 – 10:00 Maanmittauslaitoksen tervehdys, Yli-insinööri Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos

10:00-10:30 KAHVITAUKO

10:30-12:00 PAIKKATIETOJEN KÄYTÖN HAASTEET, pj. Hannes Seppänen

10:30 – 11:00 Organisaation paikkatietokypsyys, Tutkija Jaana Mäkelä, Aalto yliopisto
11:00 – 11:30 Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri, DI Antti Rainio, Maanmittauslaitos
11:30 – 12:00 GPS-häirintälaitteet uhkana paikannuksen saatavuudelle, TkT Heidi Kuusniemi, Geodeettinen laitos

12:00-13:00 LOUNAS

13:00-14:30 3D KAUPUNKIEN KARTOITUSPROSESSISSA, pj. Katri Koistinen

13:00 – 13:30 Kaavoitusmittausohjeiden uudistaminen, DI Marko Ollikainen, Maanmittauslaitos
13:30 – 14:00 3D-mallinnus kaupunkisuunnittelutyössä, Arkkitehti Jarmo Suomisto, Helsingin kaupunki
14:00 – 14:30 Mobiilikartoituksen käyttö kaupunkialueiden kartoituksessa, Prof. Juha Hyyppä, Geodeettinen laitos

14:30-14:45 KAHVITAUKO

14:45-15:45 YMPÄRISTÖMITTAUKSIA JA ANALYYSEJÄ, pj. Juha Hyyppä

14:45 – 15:15 Kaikki irti laserkeilauksesta, Akatemiatutkija Ilkka Korpela, Helsingin yliopisto
15:15 – 15:45 Ilmasto lämpenee, jäätiköt sulavat, miten käy Suomen? Prof. Markku Poutanen, Geodeettinen laitos

15:45-16:00 Päivien päätös