MIL » MILA

Valmistuneita 4/2010

15.10.2010
Leo Olkkonen

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto onnittelee seuraavia valmistuneita!

Diplomi-insinööriksi:

Antti Ahola
Sampsa Apajalahti
Tekle Beyene Mesfin
Xiaojie Chen
Satu Dahlqvist
Markus Eronen
Jan-Erik Gussander
Hannele Holma
Tiina Holmström
Antti Huhta
Antti Huotari
Elina Häkkinen
Kalle Jaskara
Heikki Kangas
Olli Kantanen
Tiia-Maria Koivusaari
Lauri Kylmälä
Ari-Pekka Laitalainen
Katriina Makkonen
Tom Martonen
Teemu Mielonen
Jaron Moilanen
Galih Sarah Nadbornik
Päivi Nyyssönen
Antti Pelli
Riku Pentikäinen
Jaakko Rantala
Janne Rantanen
Kuisma Reinikainen
Harri Romppanen
Tomi Saranka
Leea Tiusanen
Tero Uusitalo
Simo Kaksonen
Lauri Hartikainen
Laura Hillberg

Tekniikan tohtoriksi:

Mika Karjalainen
Heidi Falkenbach
Aune Rummukainen

Artikkelin avainsanat: