MIL » MILA

Museotoimikunta, talkooryhmä ja Tekniikan museo

15.10.2010
Vieraskirjoittaja

Maanmittausalan järjestöt ovat yhdessä muodostaneet Museotoimikunnan, johon kuuluvat Jürgen Grönfors, pj. MIL, Raimo Tuomala, siht. MAKLI, Anssi Kuusela, taloudenhoitaja MAKLI, Pertti Heikkilä, Geodeettien kerho, Kari I. Leväinen, Maanmittaustieteiden Seura, Kaj Lundell, Maanmittauslaitos, Leena Miekkavaara, Suomen Kartografinen Seura, Tauno Talvio, Kiinteistöinsinöörien kerho, Raimo Turpeinen, Suomen Kartoittajayhdistys, Pekka Raitanen, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen Seura, Tuula Kuusisalo, Tekniikan museo, Kaarlo Koivisto, MIL, ja Kalevi Kirvesniemi, MIL. Näistä Grönfors, Kuusela, Heikkilä, Talvio, Turpeinen, Raitanen, Koivisto ja Kirvesniemi muodostavat ns. talkooryhmän, joka kokoontuu Tekniikan museossa syys- ja kevätkaudella joka tiistai aamupäivä, käsittelemään museoon tulevaa aineistoa.

Vuonna 1972 allekirjoittivat Tekniikan Museon Säätiö ja MIL sopimuksen, jolla MIL luovutti lahjaksi saamansa museoesineistön Säätiölle. Siitä saakka on talkooryhmä kokoontunut museossa sen osoittamiin tiloihin käsittelemään ja tallentamaan maanmittausta koskevaa aineistoa.

Museotoimikunta on laatinut itselleen toimintaohjelman, joka on eräänlainen viisivuotissuunnitelma. Suunnitelmaa täsmennetään vuosittaisella toimintasuunnitelmalla. Suunnitelmassa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet eri osa-alueille, joita ovat kojeet ja laitteet, kartat, kirjasto, valokuvat, muistitietojen keruuaineistot, henkilöaineistot, järjestöjen luovuttamat aineistot ja muu aineisto. Omana työnä selvitetään geodesiaa, kartoitusta ja karttojen tuotantoa.

Nykyinen maanmittauksen pysyvä näyttely avattiin vuonna 1988. Näyttelyä on vuosien varrella täydennytty saaduin karttajärjestelmiä ja maanmittauksen prosesseja ja historiaa kuvaavilla esittelyillä.

Toimikunta pitää vuosittain kaksi kokousta, joissa käsitellään hallinnolliset asiat ja työtilanne. Talkooryhmä puolestaan kokoontuu, kuten todettua, viikoittain hoitamaan määriteltyjä tehtäviä. Uusia esineistöjä vastaanotetaan ja rekisteröidään. Omina projekteina on koottu prosesseja kuvaavat esittelyt kosketusnäyttöjärjestelmään. Työn alla ovat esitykset mittapöytämittauksesta ja uusjakotoiminnasta.

Talkooryhmän kokoukset ovat eläkeläisporukalle sopivan leppoisia. Niissä pyritään keskittymään saadun aineiston luettelointiin ja analysointiin. Välillä keskustelu kuitenkin äityy käsittelemään vanhojen tapahtumien muisteluja ja viimeisimpien maanmittausta koskevien juorujen puintia. Museolle saapuu silloin tällöin kutsuttuna tai kutsumatta vieraita, jotka kaikki ovat tervetulleita. Silloin alkaa useimmiten tarina lentää ja perustyö menee vähän hänekseen. Mutta, jutut pitävät vireänä ja turha totisuus jää pois.

Tässä vaiheessa kaivataan talkooryhmään yhden – kahden hengen täydennystä erityisesti koje- ja laitepuolelle.

Talkooryhmä saa vaatimattomiin kuluihinsa, jotka ovat lähinnä matkakuluja, avustusta järjestöiltä.

Jürgen Grönfors
jurgen.gronfors@luukku.com

www.tekniikanmuseo.fi

Artikkelin avainsanat: