MIL » MILA

Kuulumisia Rakennustietosäätiöstä

27.4.2010
Teemu Kärkäs

MIL:llä on edustaja Rakennustietosäätiön edustajistossa.

Rakennustietosäätiö RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja toimii koko rakennustietoyhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Toiminnalla taataan hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan vaatimusten mukaiset rakennusalan tiedot ja työkalut niin ammattilaiselle kuin kodinrakentajallekin. Rakennustieto on merkittävä kiinteistö- ja rakennusalan tiedon tuottaja. Tunnetuimpia tuotteita ovat rakentamista säätelevät RT-kortit ja kiinteistönhoidon KH-kortit. Rakennustietieto julkaisee hyvää rakentamistapaa käsitteleviä kirjoja sekä ammattilehtiä, kuten Kehittyvä kiinteistö ja Locus.

Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna 48 järjestön ja yhteisön kautta. Olen ollut RTS:n edustajistossa MIL:n edustajana jo vuodesta 2006 asti. Toimenkuvaan kuuluu edustajiston kokoukset. Antoisimpia tilaisuuksia ovat kuitenkin kuukausittain järjestettävät Rakennusfoorumit. Ajankohtaiset aiheet ovat usein varsinkin kiinteistöpuolen maanmittarin työnkuvaan sopivia. Itseäni kiinnostavia aiheita on viime vuosina ollut muun muassa: Miten yleistaloudellinen tila vaikuttaa rakennusalaan, Mitä energian säästäminen ja ekologisuus oikeasti merkitsee, Kiinteistöpalvelujen ostaminen ja myyminen, Maahanmuuttajat ja rakennettu ympäristö. Tässä vain muutama aihe mainitakseni. Tilaisuuksissa on myös ollut iltapalaa tarjolla.

Ilkka Aaltonen