MIL » Ajankohtaista, Virallista

Kutsu vuosikokoukseen

23.2.2010
MIL Ylläpito

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien yhteydessä torstaina 25. maaliskuuta 2010 alkaen klo 16.00 Rovaniemellä Hotelli Rantasipi Pohjanhovin kokoustilassa 22.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Hallitus

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
KEVÄTKOKOUKSEN 2010 ESITYSLISTA

Aika: Torstaina 25.3.2009 klo 16.00
Paikka: kokoushuone 22, Hotelli Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi

Läsnä: Osanottajat kirjataan kokouksessa liitteeseen 1.

1 § Kokouksen avaus

Pohjoismaiset ja Viron tervehdykset.

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Ehdotus Kevätkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Ehdotus Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8 §:n mukaisesti lähettämällä kokouskutsu jäsentiedotteena jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti vähintään neljätoista päivää ennen kokousta (MILA 1/2010). Esityslista liitteineen on julkaistu MILA:ssa 1/2010.

Ehdotus Kevätkokous päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Huomionosoitukset

7 § Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2009

Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2009.

Ehdotus Kevätkokous hyväksyy liitteen mukaisen toimintakertomuksen.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Liite 3. Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2009.

Ehdotus Kevätkokous päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

9 § CLGE Code of Conduct

CLGE on laatinut Code of Conduct:n, jonka toivoo jäsenyhdistystensä käsittelevän. Kokouksessa käsitellään Code of Conduct:n sisältö ja yhteensopivuus nykyisten eettisten ohjeiden kanssa. Molemmat dokumentit ovat saatavilla ennen kokousta MIL ry:n kotisivulla www.milry.fi.

10 § Seuraava kokous

Esitys Seuraava kokous on syksyllä Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä.

11 § Muut mahdolliset asiat

Tilintarkastajien valinta vuodelle 2010. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2010 uudelleen henkilövaihdoksen vuoksi.

12 § Kokouksen päättäminen