MIL » Virallista

Kutsu syyskokoukseen

15.10.2010
MIL Ylläpito

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry MIL:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä torstaina 25. marraskuuta 2010 alkaen klo 16.30 Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun E-salissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut hallituksen esittämät asiat.

Hallitus

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY
SYYSKOKOUKSEN 2010 ESITYSLISTA

Aika: Torstaina 25.11.2010 klo 16.30
Paikka: TKK:n päärakennus, E-sali, ESPOO

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys Puheenjohtaja kutsuu kevätkokoukselle sihteerin. Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Syyskokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

6 § Huomionosoitukset

7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011

Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2011.

Esitys Syyskokous vahvistaa liitteen mukaisen toimintasuunnitelman.

8 § Talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2011

Liite 3, talousarvio vuodelle 2011.

Esitys Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuksi seuraavat:

  • Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.
  • Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi
  • Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi
  • Kunniajäsen, ilmainen
  • Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
  • Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
  • Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi

Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Heidi Falkenbach, Katri Nuuja, Mikko Hovi ja Teemu Kärkäs.

Esitys Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Tilintarkastajina ovat toimineet Christer Peltonen, KHT ja Kari Leppäaho. Varatilintarkastajina ovat toimineet Liisa Larjamo ja Jukka Laitila.

Esitys Syyskokouksen valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.

11 § Seuraava kevätkokous

Esitys Syyskokous päättää, että seuraava kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien yhteydessä Porissa 17.3.2011.

12 § Muut mahdolliset asiat

13 § Kokouksen päättäminen

Artikkelin avainsanat: ,