MIL » Uutiset

Yleiskaavoituksella vauhtia kylien kehittämiseen

9.2.2009
Heidi Falkenbach

Ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Maaseutuasumisen teemaryhmän kanssa kyläkaavoituksen kehittämishankkeen, johon osallistuu kuntia ja kylätoimijoita eri puolilta maata. Hanke kestää puolitoista vuotta ja sen tavoite on helpottaa kylien rakentamista ja vahvistaa kyläläisten roolia kaavan laadinnassa.

Hanke liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Sen mukaan yleiskaavaa voidaan entistä joustavammin käyttää suoraan rakennusluvan perusteena kyläalueilla. Tällaisen yleiskaavan alueella ei enää tarvita asemakaavaa tai erillistä suunnittelutarveratkaisua. Muutoksella vahvistetaan maaseudun kylämuotoista asumista ja vähennetään haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista. Samalla voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja vähentää yhdyskuntien hajautumista sekä helpottaa kunnallisten palvelujen ja vesihuollon järjestämistä.

Hankkeessa valmistuu yleiskaavoitusta ja kyläsuunnittelua koskeva opas sekä viranomaisille, kaavoittajille ja kylätoimijoille suunnattuja esitteitä. Lisäksi järjestetään avoimia seminaareja kyläsuunnittelusta ja kaavoituksesta.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Anne Jarva, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh.  0400 143 957

Projektipäällikkö Mia Saloranta, Suomen Kotiseutuliitto, maaseutuasumisen teemaryhmän sihteeri,

etunimi.sukunimi@suomenkotiseutuliitto.fi, puh.  050 4085870

(www.ymparisto.fi)

Artikkelin avainsanat: ,