MIL » Uutiset

Vuorotteluvapaajärjestelmä vakinaistetaan

7.12.2009
Leo Olkkonen

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut voimassa vuoden 1996 alusta. Vuorotteluvapaakokeilusta annettu laki (1663/1995) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se oli voimassa vuoden 2002 loppuun. Vuorotteluvapaalaki (1305/2002) säädettiin kokeilulain tilalle siten, että se oli ensin voimassa 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen vuoden 2007 loppuun. Lain voimassaoloa jatkettiin lailla 1127/2007 vuoden 2009 loppuun. Koska kokemukset vuorotteluvapaajärjestelmästä ovat olleet hyviä, on hallitus päättänyt vakinaistaa järjestelmän esityksellään vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta (HE 130/2009).

Tähän mennessä noin 150000 suomalaista on käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta jäädä pois töistä korkeintaan vuodeksi. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia työttömyyskorvauksesta, tai 85 prosenttia, jos vuorottelijalla on takanaan vähintään 25 vuoden työhistoria. Työnantaja palkkaa tilalle työttömän, joka voi näin saada arvokasta työkokemusta.